Styrelse & Dokument

SAMFÄLLIGHETENS 

KONTAKTUPPGIFTER

 

Kalkuddens samfällighet

Badvägen 4

647 93 Mariefred

 

Mejl kontakt@kalkudden.org

 

Plusgiro 602310-5

Ange alltid adress eller fastighetsbeteckning på inbetalning. Om båtplats ingår, ange då även brygga och platsnummer.

STYRELSE 2019-2020

Ordförande

Mats Sjögren


Sekreterare 

Helena Gårdsäter

 

Kassör

Per-Olof Trelje

 

Mark- och fastighetsansvarig

Johan Sjöö

 

Väg- och jaktansvarig

Johan Carlsèn

 

Bryggansvarig 

Jonas Fläckerud


Grannsamverkan

Marina Revell

 

Styrelsesuppleanter

Margareta Saldén Göthberg

Marina Revell 

 

Revisorer

Elias Sidenbladh

 

Revisorsuppleanter

Stefan Eriksson

Catarina Jidetorp


Valberedning

Åsa Almberg

Kjell Kristiansen

Kontakta styrelsen

                  - fyll i formuläret 

 
 
 
 

Kommande styrelsemöten


Söndagen 10 januari 

Söndagen 7 februari 

Söndagen 7 mars