Styrelse & Dokument

SAMFÄLLIGHETENS 

KONTAKTUPPGIFTER

 

Kalkuddens samfällighet

Badvägen 4

647 93 Mariefred

 

Mejl kontakt@kalkudden.org

 

Plusgiro 602310-5

Ange alltid adress eller fastighetsbeteckning på inbetalning. Om båtplats ingår, ange då även brygga och platsnummer.

STYRELSE 2019-2020

Ordförande

Mats Sjögren


Sekreterare 

Helena Gårdsäter

 

Kassör

Per-Olof Trelje

 

Mark- och fastighetsansvarig

Johan Sjöö

 

Väg- och jaktansvarig

Johan Carlsèn

 

Bryggansvarig & Grannsamverkan

Marina Revell

 

Styrelsesuppleanter

Margareta Saldén Göthberg

Jonas Fläckerud 

 

 

Revisorer

Elisabeth Dewall Ivarsson 


 

Revisorsuppleanter

Stefan Eriksson

Catarina Jidetorp


Valberedning

Åsa Almberg

Kjell Kristiansen

Kontakta styrelsen

                  - fyll i formuläret 

 
 
 
 

Kommande styrelsemöten

Söndagen 19 april. För inkommande frågor så är sista datum en vecka innan, dvs 12e april.

 

Kommande styrelsemöten 17 maj och 14 juni.