Styrelse & grupper

SAMFÄLLIGHETENS 

KONTAKTUPPGIFTER

 

Kalkuddens samfällighet

Badvägen 4

647 93 Mariefred

 

Mejl kontakt@kalkudden.org

 

Plusgiro 602310-5

Ange alltid adress eller fastighetsbeteckning på inbetalning. Om båtplats ingår, ange då även brygga och platsnummer.

KSF

STYRELSE 2019-2020

Ordförande

Mats Sjögren


Sektreterare 

Helena Gårdsäter

 

Kassör

Per-Olof Trelje

 

Mark- och fastighetsansvarig

Johan Sjöö

 

Väg- och jaktansvarig

Johan Carlsèn

 

Bryggansvarig & Grannsamverkan

Marina Revell

 

Styrelseuppleanter

Margareta Saldén Göthberg

Jonas Fläckerud 

 

 

Revisoror

Elisabeth Dewall Ivarsson 


 

Revisorsuppleanter

Stefan Eriksson

Catarina Jidetorp


Valberedning

Åsa Almberg

Kjell Kristiansen


Kommande styrelsemöten

Söndagen 16 februari. För inkommande frågor så är deadline en vecka innan, dvs 9e februari

 

Kommande styrelsemöten 22 mars, 19 april, 17 maj och 14 juni.

Styrelseprotokoll 2019-2020

Protokoll 1

Protokoll 2

Protokoll 3

Protokoll 4


 

Kontakta styrelsen

                  - fyll i formuläret