Grannsamverkan

KSF

Samarbete

mot brottslighet


Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Bakom Grannsamverkankonceptet står Samverkan mot brott som är en organisation bestående av Polisen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, SSF Stöldskyddsföreningen, Trygg Hansa, Folksam, If, Länsförsäkringar, Moderna Försäkringar, ICA Försäkring, Villaägarna, Hyresgästföreningen och Riksbyggen som alla verkar för att skapa ett tryggare boende.

Grannsamverkan på lokal nivå kräver samarbete mellan boende och polis, men många gånger är fler aktörer, till exempel representanter från kommunen, lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag eller fastighetsägare också en viktig del av samverkan.
Polis/kommun har i första hand kontakt med kontaktombuden. Ett kontaktombud ansvarar för ca 10-12 hushåll och är en länk mellan polis/kommun och de boende.


Läs mer på samverkanmotbrott.se


Grannsamverkan på Kalkudden

 

På årsmötet 2019 för Kalkuddens Samfällighetsförening (KSF) kom vi överens om att starta Grannsamverkan inom vårt område. KSF Styrelse har nu delat in Samfälligheten i 7 delområden enligt kartan på nästa sida, med ett frivilligt kontaktombud/samordnare för varje delområde.

 

Samordnarna har av den lokala polisen fått ett begränsat antal ”Grannsamverkan” skyltar och liknande material att sätta upp i området. I samråd med polisen har samordnarna också valt att använda appen och hemsidan Safeland för kommunikation inom Samfällighetens Grannsamverkan. Du kan gå med i vår Safelandgrupp antingen genom att ladda ner Safeland-appen på din mobiltelefon, eller via internet på https://www.safe.land/se/kom-igang/ .

 

I bägge fall följer Du dessa instruktioner:

  1. Efter nedladdning, följ anvisningarna för att skapa ett konto.
  2. Ange för- och efternamn samt gatuadress som användarnamn när du skapar kontot, annars godkänns inte din ansökan. (Du kan när som helst ändra användarnamn under ”inställningar”).
  3. Du måste tillåta platstjänster och aviseringar för appen.
  4. Under ”Grupper”, sök efter Kalkudden grannsamverkan.
  5. Klicka på ”ansök om medlemskap”. Ansökan skickas till administratören som godkänner Din ansökan. Kom ihåg att Du måste ha både för- och efternamn samt gatuadress som användarnamn för att Din ansökan ska godkännas.

 

Har Du svårt att få igång eller hantera appen och din ansökan om medlemskap, hör med Din granne. Det är just detta som Grannsamverkan handlar om – att vi ska vara uppmärksamma, hjälpsamma, lära känna och bry oss om varandra.

 

Observera:

 

 

Med vänliga hälsningar,

Områdessamordnarna Grannsamverkan Kalkudden

Kontaktombud 

 

KSF samordnare

Marina Revell, Badvägen 7, 073 8341838, marinarevell@gmail.com

Område 1

Magnus Granath, Bävervägen 7, 070 1738633/ 072 5072843, magnus.granath@gmail.com

Martina Söderman, Älgvägen 12, 072 3070824, martina.soderman@gmail.com

Område 2

Anne-Lie Holmström Orrvägen 2, 070 7434714, anne-lie.holmstrom@outlook.com

Område 3

Olaf Grandt, Bergsvägen 41, 070 5656638, grandt.olaf@gmail.com

Område 4

Magnus Kinert, Granitvägen 9, 070 5876412, magnus@kinert.se

Område 5

Helena Wiksäter, Alvägen 5, 070 3350107, helena.wiksater@skanem.com

Område 6

Vakant

Område 7

Christer Olsson, Badvägen 5, 070 2151998, chrstr.olsson@gmail.com

Polisens samordnare

Sanna Granbeck, 073 3315802, sanna.granbeck@polisen.se

Fler kontaktombud behövs

Kartan över Kalkudden, som är indelad i sju områden med tanke på tillfartsvägar. Det saknas helt ombud i område 6, se karta. Fundera på om du kan vara ombud om du bor där.

Anmäl dig till Marina Revell marinarevell@gmail.com om du är intresserad av att arbeta med detta.

Det är bra om vi kan få en fungerande grannsamverkan, speciellt nu när det kommer bli ökad trafik på våra vägar under

VA- utbyggnaden.