Aktuellt

KSF

Jakt & viltvård

Bryggor & bad

Mark & vägar

I området finns två badplatser som sköts av samfälligheten, Fågelbadet och Tegelbadet.

Vid badplatsernas bryggor samt vid ytterligare en brygga vid Kotan finns allt som allt 120 båtplatser att hyra.

Hör av dig till Marina Revell som administrerar platserna med mejladress marinarevell@gmail.com 


Under försommaren förra året fick Tegelbadet nya flytbryggor. Det har gjort att det finns några fler platser än åren innan.


Länk till bryggregler  och bryggplatser


Kalkuddens samfällighet, KSF, har ansvar för småvägarna som går genom området. Styrelsen ska till exempel se till att vägarna plogas, sandas, grusas och saltas när det behövs.

Vår entrepenör som sköter detta är sedan många år Roger Sjöö som också bor i området.

Den större asfalterade vägen, Frönäsvägen, som går genom både Edsala och Kalkudden sköts av Edsala-Kalkuddens vägsamfällighetsförening

KSF har också ansvar för att det röjs och gallras på våra marker. Ansvarig i styrelsen är Johan Sjöö.

Efter fibergrävningen har marken sjunkit så det har bildats gropar i vägarna på många ställen. När tjälen släppt ska Netel åtgärda det så att vägarna återställs i gott skick.

Kör försiktigt!

Det är många som går och cyklar längs våra vägar. Kör sakta, helst 30 km i timmen för att undvika olyckor i området,


Nu har jaktlaget skjutit 24vildsvin sedan i höstas. Håll gärna jägarna uppdaterade om du ser några svin. Kontaktuppgifter till våra jägare finns på ingångssidan.

Nu är det fullt med folk på Kalkudden  och det kommer inte jagas vilsvin förrän tidigast i slutet av augusti.

Det rör sig en älgkalv i området. Kalvens mamma har dött men kalven kommer troligtvis kunna klara sig själv nu när vintern snart är över.Håll koll på hunden

När du är ute med din hund ska du hålla den under uppsikt. Det är inte ok att låta hundarna springa lösa hursomhelst. De kan skrämma både djur och människor.

Från 1 mars till 20 augusti är det extra noga att hunden är strikt kontrollerad. Då har de vilda djuren ungar och ska inte störas.

Under badsäsongen, 15 maj till 15 september får hundarna inte vistas på badplatserna.


 

Lördagen 25 april klockan 10.00 är nästa städ-röjdag.

 

Höstens städ-röjdag lördagen 26 september.

 

KSFs stämma/årsmöte söndagen 18 oktober.

 


Kalendarium för 2020

Elda utomhus

Att elda annat avfall än trädgårdsavfall är förbjudet i Strängnäs kommun. Med trädgårdsavfall avses bland annat löv och ris. Tänk på att vara försiktigt när du eldar utomhus. Det är viktigt att du har full kontroll över elden och att du har möjlighet att släcka vid behov.

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är tillåtet endast vecka 16 till 18 på våren och vecka 40 till 42 på hösten. Övrig tid under året är det förbjudet att elda inom områden med detaljplan.