Vattenprover


Vattenprover tagna i augusti 2019

Bävervägen

Granitvägen

Hermelinvägen

Rönnvägen

Gnejsvägen

Badvägen


Vattenprover tagna i augusti 2018

Bergsvägen

Envägen

Fasanvägen

Porfyrvägen

Tjädervägen

ÄngsvägenVattenprover tagna sommaren 2017

Samtliga  nedanstående brunnar med tjänligt vatten 2017. Ny provtagning enligt rutin under 2019.


Badvägen

Bävervägen

Gnejsvägen

Granitvägen

Hermelinvägen

Rönnvägen

Älgvägen