Fritidsklubben

Klubben för aktiviteter

Kalkuddens Fritidsklubb - numera Fritidsklubben Edsala-Kalkudden - bildades 1983 på initiativ av Hartvig Adamsson. Målsättningen är att ta tillvara medlemmarnas intressen när det gäller aktiviteter, trivsel och kamratanda inom Edsala-Kalkudden med omnejd. Midsommarfesten har genom åren varit det största evenemanget men jollesegling, paddling och boule är också uppskattade aktiviteter.

Välkommen som medlem!

Alla medlemmar är välkomna att komma med önskemål på saker att göra.

Årsavgiften är 50:- per fastighet och betalas på Plusgiro 98 76 98-8.

 

Föreningens styrelse består av Eva Hultén ordförande, tel 072 740 21 73 e-post eva@hulten-vase.se, Lars Johansson kassör, Marianne Sundling sekreterare, Christer Ahlgren och Tomas Aurell ledamöter och Åsa Almberg suppleant.

Josephine Hiller är revisor.

Midsommar vid Tegelbadet


På midsommarafton samlas alla som vill fira vid Tegelbadet kl 14.00 för att klä stången tillsammans. Vi dansar sedan kring stången till levande musik.

Pilkastning, lotteri, chokladhjul och fiskdamm är i full fart och det finns kaffebord med hembakat.

Efter dansen blir det stafettlekar och en spännande avslutning med rockringstävling och dramatisk dragkamp mellan Edsala och Kalkudden.

Fritidsklubben välkomnar dig som kan hjälpa till någon timme för att få det hela att rulla. Hör av dig till Eva Hultén tel 072 740 21 73 e-post eva@hulten-vase.se.  


Låna kanot gratis

Klubben har  fyra kanoter, två tvåmanskajaker, en enmanskajak och en kanadensare som vi lånar ut gratis för kortare turer.

De finns vid jolleplatsen intill Fågelbadsbryggan. På ett anslag finns uppgift om var nycklar  för att låsa upp kanoterna kan hämtas.

 

Christer Ahlgren och hans kompis Affe rustar kantoterna inför sommaren. Ta en tur med dem på Mälaren!

Spela boule

På midsommardagen kl 14.00 är det tradition med bouleturnering och alla kan vara med - även nybörjare.

Fritidsklubben har bekostat boulebanan som ligger vid bussens vändplats i hörnet Frönäsvägen-Bergsvägen. Den är fri att användas av alla men vi ser gärna att du som utnyttjar den flitigt betalar medlemsskap i fritidsklubben. Det kostar bara 50:- per år och fastighet och betalas på Plusgiro 98 76 98-8.

 

Jollesegling

Från början var segling med Sunfish-jollar en stor aktivitet i fritidsklubben.  Vi arrangerar fortfarande seglarhelger under sommaren där intresserade får pröva på att segla. Det är medlemmar i klubben som ställer sina Sunfish-jollar till förfogande.

I år blir det lördag 13 och söndag 14 juli från klockan tolv. Du hittar oss på jolleplatsen vid Fågelbadet.

 

Brännboll & önskemål

På begäran från medlemmar finns utrustning för att spela brännboll och kubb vid flaggstångsängen på Kalkudden.  Det är bara att samla ihop ett gäng och spela. Utrustningen finns i en låda vid ängen.

 

Har du andra önskemål är vi öppna för det. Hör av dig till klubbens ordförande Eva Hultén på tel

072 740 21 73 eller e-post eva@hulten-vase.se