Fritidsklubben

Välkommen att bli medlem! 

Alla medlemmar är välkomna att komma med önskemål på saker att göra.

Årsavgiften är 50:- per fastighet och betalas på Plusgiro 98 76 98-8.


Din mejladress tack!

Mejla fritidsklubben2020@gmail.com så kan vi hålla dig informerad.


Kommande aktiviteter


Naturpass

Hela sommaren, när du vill.

Hitta platserna på Edsala/Kalkudden där bilderna i Naturpasset är tagna och placera på medföljande karta. Nyfiken? Mejla fritidsklubben2020@gmail.com

 

Vinnare av 2020 Naturpassaktivitet är Ville & Henry Granath! 

Priset de fått är boken Livet på Kalkudden forntid till nutid.

Spela boule

midsommardagen kl 14.00 är det tradition med bouleturnering och alla kan vara med - även nybörjare.

Fritidsklubben har bekostat boulebanan som ligger vid bussens vändplats i hörnet Frönäsvägen-Bergsvägen. Den är fri att användas av alla men vi ser gärna att du som utnyttjar den flitigt betalar medlemsskap i fritidsklubben. Det kostar bara 50:- per år och fastighet och betalas på Plusgiro 98 76 98-8.

 

Jollesegling

Från början var segling med Sunfish-jollar en stor aktivitet i fritidsklubben.  Vi arrangerar fortfarande seglarhelger under sommaren där intresserade får pröva på att segla. Det är medlemmar i klubben som ställer sina Sunfish-jollar till förfogande.

I år blir det 18-19 juli från klockan 12.00. Du hittar oss på jolleplatsen vid Fågelbadet.

 

Låna kanot gratis

Klubben har  fyra kanoter, två tvåmanskajaker, en enmanskajak och en kanadensare som vi lånar ut gratis för kortare turer.

De finns vid jolleplatsen intill Fågelbadsbryggan. På ett anslag finns uppgift om var nycklar  för att låsa upp kanoterna kan hämtas.

 

Brännboll & önskemål

På begäran från medlemmar finns utrustning för att spela brännboll och kubb vid flaggstångsängen på Kalkudden.  Det är bara att samla ihop ett gäng och spela. Utrustningen finns i en låda vid ängen.


Flera idéer eller önskemål???


Har du andra önskemål är vi öppna för det.

Hör av dig till klubbens ordförande Eva Hultén på tel 072 740 21 73

eller e-post eva@hulten-vase.se


Klubben för aktiviteter


Kalkuddens Fritidsklubb - numera Fritidsklubben Edsala-Kalkudden - bildades 1983 på initiativ av Hartvig Adamsson. Målsättningen är att ta tillvara medlemmarnas intressen när det gäller aktiviteter, trivsel och kamratanda inom Edsala-Kalkudden med omnejd. Midsommarfesten har genom åren varit det största evenemanget men jollesegling,

paddling och boule är också uppskattade aktiviteter.


Föreningens styrelse består av Eva Hultén ordförande, tel 072 740 21 73 e-post eva@hulten-vase.se, Lars Johansson kassör, Marianne Sundling sekreterare, Christer Ahlgren och Tomas Aurell ledamöter och Åsa Almberg suppleant.

Josephine Hiller är revisor.