Styrelse & Dokument

SAMFÄLLIGHETENS 

KONTAKTUPPGIFTER

 

Kalkuddens samfällighet

Badvägen 4

647 93 Mariefred

 

Mejl kontakt@kalkudden.org

 

Plusgiro 602310-5

Ange alltid adress eller fastighetsbeteckning på inbetalning. Om båtplats ingår, ange då även brygga och platsnummer.

STYRELSE 2022-2023

Ordförande

Mats Sjögren


Sekreterare 

Helena Gårdsäter

 

Kassör

Sven Leander

 

Väg- och fastighetsansvarig

Cecilia Fidler

 

Mark- och jaktansvarig

Krister Johansson

 

Bryggansvarig & Hemsida

Jonas Fläckerud

 

Styrelsesuppleanter

Karolina Vrethem

Richard Mangs 


Revisorer

Elias Sidenbladh

 

Revisorsuppleanter

Stefan Eriksson

Catarina Jidetorp


Valberedning

Åsa Almberg

Yvonne Tunefjord


Kontakta styrelsen

                  - fyll i formuläret 

 
 
 
 

Kommande styrelsemöten


16 Okt - Styrelsemöte