Styrelse & Dokument

SAMFÄLLIGHETENS 

KONTAKTUPPGIFTER

 

Kalkuddens samfällighet

Badvägen 4

647 93 Mariefred

 

Mejl kontakt@kalkudden.org

 

Plusgiro 602310-5

Ange alltid adress eller fastighetsbeteckning på inbetalning. Om båtplats ingår, ange då även brygga och platsnummer.

STYRELSE 2022-2023

Ordförande

Mats Sjögren


Sekreterare 

Helena Gårdsäter

 

Kassör

Sven Leander

 

Väg- och fastighetsansvarig

Cecilia Fidler

 

Mark- och jaktansvarig

Krister Johansson

 

Bryggansvarig & Hemsida

Jonas Fläckerud

 

Styrelsesuppleanter

Karolina Vrethem

Richard Mangs 


Revisorer

Elias Sidenbladh

 

Revisorsuppleanter

Stefan Eriksson

Catarina Jidetorp


Valberedning

Åsa Almberg

Yvonne Tunefjord


Kontakta styrelsen

                  - fyll i formuläret 

 
 
 
 

Kommande styrelsemöten


Tisdagen 21 februari kl 18

Tisdagen 21 mars kl 18

Tisdagen 18 april kl 18

Tisdagen 23 maj kl 18

 

Städdag lördagen 22 april kl 10

Årsmöte lördagen 11 juni kl 10