Styrelse & Dokument

SAMFÄLLIGHETENS 

KONTAKTUPPGIFTER

 

Kalkuddens samfällighet

Badvägen 4

647 93 Mariefred

 

Mejl kontakt@kalkudden.org

 

Plusgiro 602310-5

Ange alltid adress eller fastighetsbeteckning på inbetalning. Om båtplats ingår, ange då även brygga och platsnummer.

STYRELSE 2019-2020

Ordförande

Mats Sjögren


Sekreterare 

Helena Gårdsäter

 

Kassör

Per-Olof Trelje

 

Mark- och fastighetsansvarig

Johan Sjöö

 

Väg- och jaktansvarig

Johan Carlsèn

 

Bryggansvarig & Grannsamverkan

Marina Revell

 

Styrelsesuppleanter

Margareta Saldén Göthberg

Jonas Fläckerud 

 

 

Revisorer

Elias Sidenbladh


 

Revisorsuppleanter

Stefan Eriksson

Catarina Jidetorp


Valberedning

Åsa Almberg

Kjell Kristiansen

Styrelseprotokoll 2020-2021

Protokoll 1 September

Protokoll 2 Oktober

Kontakta styrelsen

                  - fyll i formuläret 

 
 
 
 

Kommande styrelsemöten

Nästa Styrelsemöte sker Söndagen den 20e september.

(frågor till styrelsen skickas in senast 13e september)

 

Höstens städ-röjdag lördagen 26 september är instsälld

 

KSFs stämma/årsmöte söndagen 18 oktober.