Info

Säsongsbetonad informationstavla

Håll koll på hunden

När du är ute med din hund ska du hålla den under uppsikt. Det är inte tillåtet att låta hundarna springa lösa hursomhelst. De kan skrämma både djur och människor. Från 1 mars till 20 augusti är det extra noga att hunden är strikt kontrollerad. Då har de vilda djuren ungar och ska inte störas. Under badsäsongen, 15 maj till 15 september får hundarna inte vistas på badplatserna.


Bryggor & bad

I området finns två badplatser som sköts av samfälligheten, Fågelbadet och Tegelbadet. Vid badplatsernas bryggor samt vid ytterligare en brygga vid Kotan finns allt som allt 120 båtplatser att hyra. Hör av dig till Jonas Fläckerud som administrerar platserna med mejladress flackerud@gmail.com

Länk till bryggregler  och bryggplatser


Om livbojen behövs

Vid Fågelbadet och Tegelbadet hänger livbojar att användas om olyckan är framme. Om du är osäker på hur man ska göra finns en liten film att kolla på härMark & vägar

Kalkuddens samfällighet, KSF, har ansvar för småvägarna som går genom området. Styrelsen ska till exempel se till att vägarna plogas, sandas, grusas och saltas när det behövs.

Vår entreprenör som sköter detta är sedan många år Roger Sjöö som också bor i området.

Den större asfalterade vägen, Frönäsvägen, som går genom både Edsala och Kalkudden sköts av Edsala-Kalkuddens vägsamfällighetsförening

KSF har också ansvar för att det röjs och gallras på våra marker. Ansvarig i styrelsen är Johan Sjöö.

Kör försiktigt!

Det är många som går och cyklar längs våra vägar. Kör sakta, helst 30 km i timmen för att undvika olyckor i området.

Elda utomhus

Att elda annat avfall än trädgårdsavfall är förbjudet i Strängnäs kommun. Med trädgårdsavfall avses bland annat löv och ris. Tänk på att vara försiktigt när du eldar utomhus. Det är viktigt att du har full kontroll över elden och att du har möjlighet att släcka vid behov. Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är tillåtet endast vecka 16 till 18 på våren och vecka 40 till 42 på hösten. Övrig tid under året är det förbjudet att elda inom områden med detaljplan.

Tidigare nyheter

Nytt Styrelseprotokoll

(221002) Nu finns nytt protokoll att beskåda. Den stora nyheten och samtalsämnet var den Stenkross Sevab/Sorex har tänkt projektera på vår mark i Ravinen. Detta var en nyhet för alla styrelsen och fått bekräftat av Projekledaren på Sorex. Utan att KSF har blivit tillfrågat har de fått detta beviljat av Kommunen. Styrelsen arbetar nu med denna information och driver processen för att såklart riva upp detta kontrakt. ENhållig inställning från både KSF och närliggande fastighetsägare är att vi inte vill ha en Stenkross i vår bebodda område. Läs protokollet här.


Dags att städa och röja i vårt område!

(220920) Lördag 24 september är alla medlemmar välkomna till vår gemensamma höststädning.

Vi möts vid rondellen Bergsvägen/Frönäsvägen klockan 10 och delar upp oss i lämpliga grupper. Efter två timmars arbete, vid tolvtiden, är korvgubben Mats redo att servera korv och dryck utanför Brygghuset.


  2022 års vattenprover klara

  (20220824) Prov på vattenkvalitén i hälften av samfällighetens 12 dricksvattenbrunnar i bruk tas vart annat år.

  Av de sju brunnar som provtagits i sommar var vattnet otjänligt i två. Den elektrifierade på Envägen 8 (radon) och handpumpen på Tjädervägen 6-8 (koliforma bakterier). Brunnarna på Porfyrvägen 1, Ängsvägen 10, Fasanvägen 7 samt Bergsvägen 11 var tjänliga med anmärkning medan brunnen på Alvägen 13 var tjänlig utan anmärkning.


  Protokoll från provtagningen finns tillsammans med förklaringar till dessa, en sammanställning av gränsvärden samt ett blad om vattenrådgivning under rubriken”Vattenprover”.

  ”Regler för dricksvattenbrunnar inom Kalkuddens Samfällighet” från 2002 kan ni läsa här; Regler för dricksvattenbrunnar.

  Där framgår under §2 vilket ansvar samfälligheten har för vattenkvalitén i enskilda brunnar.

  Styrelseprotokoll

  (220818) Nu är första protokollet från hösten första möte efter sommaren publicerat. Det finner ni här.

  Kommande styrelsemöten och städdag (24/9) står även under "Styrelse & Dokument.


  Förtydligande kring medlemsavgift i KSF

  (220707) Det har inkommit fler frågor om vad "Anl 1 & Anl 2" betyder, det är helt enkelt:

  *Anläggning 1 avser mark / fastigheter som ägs av samfälligheten, exempelvis fågelbadet, brygghuset & allmänningarna

  *Anläggning 2 avser vägarna, exkl Frönäsvägen som sköts av vägsamfälligheten. Dvs alla småvägar sköts driften av kalkuddens samfällighet.


  Artikelnummer 8 & 9 är endast för vår interna kontering och debitering.


  Inkom gärna med uppdateringar om vilken mail och kontaktperson ni vill ska vara med i vårt medlemsregister. Vi hoppas även ni har förståelse och resepkt på 20 dagar till förfallo alltför att vi vill kunna balansera och planera kommande verksamhet fr o m Augusti, samt att vi tyvärr har erfarenheter kring många försenade inbetalningar tidigare år.


  Styrelseprotokoll från konstituerande möte

  (220620) Nu finns protokoll från konsittuerande mötet i Juni. Nu kommer styrelsen ta sommarlov och efter publicering av Årsmötesprotokoll så kommer vi återkomma med datum för kommande Styrelsemöte. Vid akuta frågor eller funderingar så maila kontakt@kalkudden.org under sommaren. Protokoll finns via direktlänk här.


  INFORMATIONSMÖTE om VA

  (220607)Välkommen alla KSFs medlemmar till Tegelbadet där Johan Andersson från Sevab kommer att informera om VA-projektets läge nu och framöver.


  Datum och tid: onsdagen 15 juni klockan 15.00

  Plats: Tegelbadet


  Nu finns en sammanfattning av frågor och svar under "vatten & Avlopp"


  Vägskötsel

  (220602)KSF ansvarar för att grusvägarna ska vara bra året om. Skötseln varierar beroende på årstid. Kartan visar, i fyra årsintervaller, vilka vägar som står på tur. När de ska grusas och vilka år. Se kartan här


  Styrelseprotokoll - maj

  (220527) Nu publiceras protokollet från majmötet (länk). I huvudsak behandlades frågor som rör VA-projektet och kommande årsmöte. Styrelsen beslöt även att det förslag som fortfarande gäller, från Sevab 2019, om hur ravinen kan komma att se ut somfinns här.


  Årsstämma 4/6 kl 10-12

  (220520) Lördagen den 4/6 är det dags för Årsstämma för KSF. Vi ses i IOGT-NTO's lokaler i Mariefred, Långgatan 21.

  I bifogad pdf följer resultatrapport och balansräkning samt styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1 april 2021 – 31 mars 2022. Dessutom bifogas ett förslag till dagordning, motioner och styrelsens förslag till budget för det nya verksamhetsåret. Revisionsberättelsen och valberedningens förslag kommer att finnas att ta del av på stämman.

  Samtliga handlingar inför mötet finner ni HÄR.

  Vi ses!


  Styrelseprotokoll - April

  (220504) Nu har vi publicerat protokollet från aprilmötet. Det finns att läsa under protokoll eller via denna länk
  Under mötet avhandlades Väg o Mark, Årsmötet (4e Juni), Städdagen mm.


  Eftersökes!

  (220426) Valberedningen eftersöker till styrelsen i Kalkuddens samfällighet en ledamot samt två suppleanter. Om du är intresserad hör av dig snarast till Kjell Kristiansen 070-686 50 03 eller Åsa Almberg 070-655 24 97.


  Välkomna till röj- och städdagen 23 april!

  (220420) Nu på lördag 23 april klockan 10.00, samlas vi alla vid rondellen Frönäsvägen/Bergsvägen för att hjälpas åt att fixa vårt gemensamma område fint. Efteråt, vid tolvtiden, serveras varm korv och dryck utanför Brygghuset.


  Förslag på arbetsuppgifter:  Tegelbadets område:

  • Kratta/ städa badplatsen
  • Laga ett runt bord
  • Rensa sly o gamla höga växter runt Brygghuset, ångbåtsbryggan och båtbryggorna
  • Städa Brygghuset
  • Borsta Brygghuset och kalka om det möjligt
  • Rensa lilla tegelstranden nedanför Brygghuset
  • Tuktning av växtlighetenkring Smedjan (dock ej parkslide!)


  Fågelbadets område:

  • Ta bort sly i skogsbacken ovanför kanoterna
  • Ta bort sly ovanför badplatsen
  • Laga ett runt bord
  • Kratta/städa badplatsen och runt gungställningen


  Övrigt:

  • Fixa till utkiksplatsen vid Kotanbryggan
  • Laga staketet Kotanbryggans parkering
  • Ta bort sly på ängen
  • Fälla flaggstången på ängen, tvätta stången och byta vimpeln
  • Ta bort sly vid Älgvägens slut mot skogen
  • Röja i fårhagen


  Nytt styrelseprotokoll publicerat

  (220330) Nu har vi publicerat protokollet från februarimötet. Vi avhandlar inköp, bryggplatser, V&A (såklart) och mycket mer. Här är länk. Vi uppmanar även att inkomma med förslag på arbetsuppgifter inför kommande Städdag (23/4, obs korrigerat). Fakturor för säsongens bryggplatser kommande börja skickas ut per mail under April månad. Vill ni ha fysisk faktura får ni meddela via mail. kontakt@kalkudden.org


  Sevab/Sorex arbete fortskrider i raskt takt från Edsala hållet

  (220320) Träd fälls, eller grenar kapas, längs alla våra vägar och ibland nära tomterna. Många träd är redan markerade, det arbetet kommer att pågår sporadiskt några veckor till. Ett runt rosa märke på trädet betyder att trädet tas bort, ett rosa streck betyder att grenar tas bort. Det är Sorex, inte styrelsen, som är ansvarig för hur och när arbetet utförs. Ravinen fylls nu med schaktmassor, som sedan ska schaktas tillbaka där det hör hemma. Träd i ravinen måste därför fällas. Ett arbete som kommer att utföras lördag 19 mars efter klockan åtta på morgonen. Enligt trafikanordningsplanen kommer trafikljus att sättas upp på Frönäsvägen vid Edsala
  gård. Ett ljus i backen, i riktning mot Kalkudden, och ett ljus i motsatt riktning i backen före gården. Trafikljusen startar måndag 21 mars. Se mer detaljerad info under Vatten & Avlopp.


  Nytt styrelseprotokoll publicerat

  (220228) Nu har vi publicerat protokollet från februarimötet. Vi avhandlar V&A, jakt, ekonomi. Här är länk.


  Status V&A-projektet

  (220223) Det undgår väl inte någon att Sorex med buller och bång nu har satt spaden och sågen i högsta hugg. Utbyggnaden av VA-nätet och elnätet har startats i Edsala med trädaverkning för tillfälliga genomfarter mellan våra områden. Det innebär att stigen mellan Skvattramsvägen och Bergsvägen samt en väg mellan Gnejsvägen och Lingonvägen kommer att skapas tillfälligt under projektet för att möjliggöra transporter i arbetet. Enligt plan ska dessa två vägar återställas när VA-projektet är klart. Styrelsen planerar dock att ta upp frågan till diskussion på årsmötet i juni om att istället för att återställa stigen mellan Skvattramsvägen/Bergsvägen behålla vägen efter 2025.


  Noterar också att det kommer att vara timmerupplag på Frönäsvägen vid Ängsvägen/Dammvägen och risupplag på Gnejsvägen, som efter att ha torkat ska flisas i höst.


  Håll dig gärna uppdaterad, gå in på länken nedan kontinuerligt för senaste info!

  https://www.sevab.com/privat/vatten-avlopp/pagaende-och-planerade-utbyggnader/edsala-kalkudden/


  Nytt styrelseprotokoll publicerat

  (220120) Vi avhandlar byte av bank, jakt, bastuföreningen mm. Läs hela protokollet här. Nästa styrelsemöte schemalläggs till 16/2 - inkom gärna med skrivelser eller mail senast 13/2. Städdag och Årsstämma beslutades till 23/4 respektive 4/6.


  Nytt styrelseprotokoll publicerat

  (211206) Nu har vi publicerat styrelseprotokollet för Novembermötet. Vi avhandlar ekonomi och att några medlemmar fortfarande inte betalat årsavgifter, biologisk mångfald längs vägarna och såklart Vatten & Avlopp. Läs hela protokollet här.


  Är det kanske din årsavgift vi saknar?

  (211101) Styrelsen vill påminna de medlemmar som ännu inte har betalt årsavgiften för verksamhetsåret 2021/2022. Sista betalningsdag var 30 september. Har du frågor om fakturan? Mejla gärna på kontakt@kalkudden.org


  Nytt styrelseprotokoll publicerat

  (211028) Nu har vi publicerat styrelseprotokollet för Oktobermötet. Vi avhandlar jakt, avskand av medlemsavgifter, VA mm. Läs hela protokollet här.


  Vill du vara med i arbetsgruppen för vatten och avlopp?

  (211022) Styrelsens söker ett par medlemmar som är intresserade av att följa projektet Vatten och avlopp på närmare håll. Arbetsgruppens uppgift ska vara att föra en dialog mellan Vägsamfälligheten, Edsala samfällighet, Sevab, och fungera som en länk till styrelsen. Har du egna kunskaper eller är nyfiken på hur detta projekt ska genomföras får du gärna höra dig till styrelsen kontakt@kalkudden.org


  Nytt styrelseprotokoll publicerat

  (211001) Nu har vi publicerat styrelseprotokollet för Septermötet. Vi avhandlar jakt, båtplatser, VA mm. Läs hela protokollet här.

  Såklart vill vi tacka alla som medverkade på städdagen, superbra jobbat!


  Välkomna till städdagen lördagen 25 september

  (210919) Vi ses vid rondellen, Frönäsvägen/Bergsvägen, kl 10. Efteråt traditionsenlig fika och korv vid Brygghuset. 


  Exempel på arbetsuppgifterna i lämpliga grupper:·   


  • Ta upp badflotten samt ”snöret” och städa stranden vid Tegelbadet
  • Stadga väggarna på scenen Tegelbadet
  • Rensa, klippa, ta bort buskar mot ängen bakom huset Alvägen 3 
  • Rensa sly vid Porfyrvägen (efter Vattenfall som kapat ner träd)
  • Ta bort sly vid stigen mellan Bergsvägen och Skvattramsvägen
  • Städa stranden, ta upp badflotten och samla in leksakerna vid Fågelbadet
  • Skruva i sista franska skruvarna i Fågelbadets brygga 2
  • Plocka glas vid Fågelbadets grillplats
  • Ta bort gungställningen vid Fågelbadet
  • Laga staketet vid P-plats Fågelbadet och Kotan


  Jakt och Viltvård

  (210910) Krister Johansson är vår nya jaktledare från styrelsen. Om du har frågor eller måste rapportera in skadat djur, t ex efter trafikolycka ring i första hand 112 därefter till honom på telefonnummer: 0707416227


  Vi har även uppdaterat rådande information om Jakt & Viltvård på en egen undersida som du antingen hittar via rubrikerna ovan eller direkt via denna länk. Som sagt har ni frågor om detta så är ni välkomna att ringa Krister. 


  Vem använder KSFs handpumpar?

  (210908) Vid årets provtagning visade det sig, som tidigare meddelats, att vattnet var otjänligt i två av de ännu fungerande fyra handpumparna,  de på Granitvägen och Hermelinvägen. Båda hade höga halter bl a av bly vilket troligtvis kommer från ledningarna och tyder på att pumparna inte används i någon större utsträckning eller inte alls. Pumparna på Tjädervägen och Bergsvägen, hade vatten som var tjänlig med anmärkning då de provtogs 2020.


  Styrelsen önskar nu komma i kontakt med de som använder någon de fyra handpumparna i syfte att få underlag för beslut om vad som ska ske med dem. Så om du känner dig berörd mejla kontakt@kalkudden.org och berätta om du nyttjar någon av handpumparna och om du har några funderingar .


  Mer än hälften av årets vattenprover visar på otjänligt vatten

  (210824) Prov på vattenkvalitén i hälften av samfällighetens 14 dricksvattenbrunnar tas vart annat år. Av de sju brunnar som provtagits denna sommar var vattnet otjänligt i fyra. De på Badvägen (radon), Rönnvägen/Envägen (koliforma bakterier), Granitvägen (bly, kadmium) samt Hermelinvägen (bly och koliforma bakterier). De två sistnämnda är ursprungliga handpumpar som förmodligen inte används i någon utsträckning. Brunnarna på Bävervägen, Älgvägen och Gnejsvägen var tjänliga med anmärkning.

  Protokoll från provtagningen finns tillsammans med förklaringar till dessa, en sammanställning av gränsvärden samt ett blad om vattenrådgivning under rubriken ”Vattenprover”. ”Regler för dricksvattenbrunnar inom Kalkuddens Samfällighet” från 2002 kan ni läsa här, Regler för dricksvattenbrunnar. Där framgår under §2 vilket ansvar samfälligheten har för vattenkvalitén i enskilda brunnar


  Höstens första styrelseprotokoll 

  (210823) Nu är höstens första styrelseprotokoll publicerat. Läs mer här


  Snart dags att betala årsavgiften

  (210817) Stämman i juni beslöt bland annat om nya avgifter för medlemskap och båt vid föreningens bryggor. Vi bestämde också att ändra datum för sista inbetalningsdag, tidigare 30 november till nu 30 juli (för räkenskapsåret, första april till sista mars).

  Som alla säkert har märkt har inga avier skickats ut än. Det beror dels på att styrelsen i sin iver att digitalisera arbetet inte har lyckats i tid och dels har föreningen bytt kassör efter årets stämma. Båda dessa skäl ligger alltså till grund för förseningen.

  Fakturan på årsavgiften skickas därför inom kort även i år ut på vanligt sätt i postat kuvert.

   

  Framöver är vår ambition att kommunicera digitalt med er medlemmar. För att underlätta det arbetet ber vi dig vänligen mejla din aktuella e-postadress till kassören Sven Leander: sven.leander@gmail.com.


  Höströjning 25 september

   (210816) Vi hjälps åt att röja, klippa och städa vårt gemensamma område lördagen 25 september klockan 10. Håll utkik här, mer information kommer!


  Nu finns stämmoprotokoll och styrelseprotokoll för beskådan

  (210706) Nu har vi publicerat Årsmötesprotokoll för 2021 och även styrelseprotokoll med nya styrelsen. 

  Vi vill återigen passa på att tacka Per Olof Trelje, Johan Carlsén och Margareta Salden Göthberg för deras insatser i vårt gemensamma arbete och även välkomna nya ledamöter och suppleanter! Glad Sommar till er alla! Nästa Styrelsemöte är 15/8. 


  Vi vill både tacka på påminna om vår fantastiska fritidsklubbs aktiviteter! T ex Lördag 3/7 är det stor loppisrunda 

  (210628) Vi vill börja med att tacka för ett fint och säkert midsommarfirande vid Tegelbadet. Även käpphästmötet och Bouleturnering. En hektisk helg för involverade. Men ingen rast. Nu på lördag är det dags igen - Årliga Loppisrundan. som Fritidsklubben arrangerar. Se alla adresser och alla andra roliga aktiviteter som ni kan passa på att göra under sommaren (kanoter, segling, brännboll mm)  under deras alldeles egan flik fritidsklubben. Glöm inte bli medlemmar i Fritidsklubben.


  Alternativ midsommar 2021
  (210614) Picknick i det gröna vid Tegelbadet på midsommarafton. Ta med nära och kära och installera er familjevis/kompisvis med avstånd till andra. Mellan kl 14.00 och 16.00 spelas musik och säljs lotter för 20 kr. Många vinster!

  Liten midsommarstång finns för dem som vill dansa.
  Spontan utelek för barnen: krocket, kubb, kasta ringar mot måltavla, rockringar, hopprep, bollar m m.
  På midsommardagen kl 14.00 traditionell boulturnering på banan Frönäsvägen/Bergsvägen. Ingen avgift. Alla kan vara med!

   /Mvh Fritidsklubben


  Påminnelse om KSF's Årsstämma

  (210612) Vi påminner om att medverka och även ladda ner samtliga handlingar inför mötet imorgon (söndag). Samma fil som tidigare finns här och innefattar inbjudan, resultatrapport och balansräkning samt styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1 september 2020 – 31 mars 2021. Dessutom bifogas ett förslag till dagordning,

  styrelsens förslag till budget för det nya verksamhetsåret och valberedningens förslag.


  Revisionsberättelsen kommer att finnas att ta del av på själva stämman och här efter genomfört möte. 


  Tid: söndag 13 juni, klockan 10.00

  Plats: utomhus vid Tegelbadet, Kalkudden. Ta med stol/filt och eget fika. 

  Alternativt digitalt deltagande via nätet. Länken ööonar ca 9.30 och du ansluter via denna länk: meet.google.com/cch-yfra-wnk


  Arbetsdag Y-bommar och badstränder 12/6 - INSTÄLLT

  (210605) Tyvärr har leverantören blivit försenad för leverans av Y-bommar till Fågelbryggan 2. Detta pga av att stål är en bristvara under pandemin. Vi kan inte mer än tycka det är tråkigt och skjuta upp arbetsdagen till en dag närmare slutet av juni. 


  Nytt styrelseprotokoll 

  (210531) Nu finns även styrelseprotokoll #2 för maj-månad till beskådan. Under detta möte avhandlades inbjudningar till Årstämma 13/6 (Brygghuset + digitalt), arbetsdag för stränder och Y-bommar vid Fågelbadet (12/6), fortsatt underhåll enligt vår 4års plan av vägarna, hantering av schaktmassor vid Tegelbadet, digitalisering av vårt ekonomisystem mm. Läs och begrunda här. 


  Kallelse till KSF's Årsstämma

  (210524) Här kommer samma kallelse som även skickas ut till samtliga medlemmar fysiskt för den nya tiden på året då vi kommer arrangera vår årsstämma. Filen innefattar inbjudan, resultatrapport och balansräkning samt styrelsens förvaltningsberättelse för

  verksamhetsåret 1 september 2020 – 31 mars 2021. Dessutom bifogas ett förslag till dagordning,

  styrelsens förslag till budget för det nya verksamhetsåret och valberedningens förslag.


  Revisionsberättelsen kommer att finnas att ta del av på själva stämman.


  Samtliga bilagor finner ni här.


  Tid: söndag 13 juni, klockan 10.00

  Plats: utomhus vid Tegelbadet, Kalkudden

  Alternativt digitalt deltagande via nätet. Anmäl er till mötet via denna länk: meet.google.com/cch-yfra-wnk


  Arbetsdag Y-bommar och badstränder 12/6 - INSTÄLLT

  (210524) Nu är sista Y-bommarna påväg till Fågelbadet och vi uppmanar till en sista arbetsdag inför bad- och båtsäsongen är här till 100%. Lördagen den 12/6 kl 09-13 ber vi er hjälpa oss att montera och iordningsställa badplatsen vid fågelbadet (övriga badplatser även såklart). Vi kommer montera Y-bommar, lägga i badflotte, städa stränder och finlira området för en trrivsma miljö när vi alla ska ner och ta vårt första dopp. Medtag gärna spärrskaft, borrmaskin/skruvdragare, hylsnycklar (stl 17-22) och ett glatt humör! Vi fixar bra väder. Meddela gärna via mail (kontakt@kalkudden.org) er närvaro. 


  Ny info från Sevab kring V/A projekt finns för beskådan

  (210520) Tyvärr så har det inte gått enligt plan med upphandlingen och beslut finns på Sevab's hemsida kring rådande läge. Efter att vi legat på för offentligt svar av Sevab så har de idag kommunicerat detta. Vilket vi har kopierat in under vår flik "Vatten & Avlopp" 


  Båtplatsinfo nu publicerad

  (210501) Nu finns pdf:r kring vilka som är våra hyresgäster av båtplatser under kommande verksamhetsår. Det finns fortfarande platser på Kotan. Maila isf flackerud@gmail.com ni har intresse av plats. Alla platser och hyresgästernas ansvar finner ni under Bryggplatser. 


  Nytt styrelseprotokoll för beskådan

  (210426) Nu finns protokoll från styrelsemöte nummer 7 med bilaga till beskådan under "styrelseprotokoll".

  Där vi avhandalt att det är fortsatt 6st medlemmar som inte betalat medlemsavgiften, höjda avgifter, Kalkuddens skyltar, årstämman, mm. Läs och begrunda!  


  Arbetskraft önskas! 

  (210426) Den 1:a maj kl 10 kommer Roger att lossa sand vid kröken av sandpromenaden nedaför Alvägen och Kotanbryggan.

  All hjälp önskas och ta med krattor, kärra, spade (om ni kan) och viktigaste av allt är ett glatt humör. 


  KSF's Årsmöte är ändrat till 13 Juni

  (210503) Mer info kommer inom kort. 


  Helgen 24-25 april har vi städ- och röjdagar! 

  (210413) En god insats för vår gemensamma natur, du behöver inte anmäla vad du vill bidra med. 

  Ta gärna eget initiativ eller inspireras av listan:


  *  Dra ihop sly runt Smedjan, samla ihop alla småhögar till en stor hög för eldning och/eller bortforsling. 

  *   Kratta/samla sly, efter entreprenörens röjarbete, i hela området vid Tegelbadet, Fågelbadet, Brygghuset och stigen vid Bergsvägen till en stor hög för eldning och/eller bortforsling.

  *  Kratta bort vass på badstränderna, plocka skräp.

  *   Tvätta den gamla övergivna båten vid Brygghuset (utan ägare i besittning) och kolla om reparation behövs.  

  *   Grusa färdigt den nya fina stigen nedanför Alvägen.

  *  Reparera spång vid stigen Hermelinvägen.

  * Skura bryggorna fria från fågelbajs.

  * Såga upp resten av sälgen vid Tegelbadet.


  Ett stort tack till alla som medverkat vid renovering av bryggan! 

  (210411) Ett extra stort tack till Carl Dössling och Magnus Kinert som medverkat i vid alla tillfällen. Men även såklart till alla som medverkat under processen. Många skratt och starkt lagarbete gör att bryggan, som var i riktigt dåligt skick nu typ är som ny. Status är nu att Fågelbrygga 2 är färdigrenoverad och alla y-bommar på höger sida är på plats. Nu inväntar vänster sidas y-bommar för sjösättning.


  Vi vill också uppmana ALLA att inkomma med uppgifter om ni hyr båtplats. Vi behöver mail & faktureringsadress samt info om ni vill  bevara, säga upp eller önskan om flyttad båtplats till flackerud@gmail.com så snart som möjligt. Därefter kan ha färdiga båtkartor på plats för säsongen 2021/22. 


  Nytt styrelseprotokoll för beskådan

  (210323) Nu finns protokoll från styrelsemöte nummer 6 att läsa under "Styrelse & dokument". Där avhandlas både Masten, båtar, Smedjan, datum för Årsmöte i Juni mm.


  Kallelse till er som kan medverka vid renovering av brygga vid Fågelbadet

  (210322) På kommande långfredag kommer vi starta renoveringen av Fågelbrygga 2 och förhoppningsvis slutföra densamma under helgen. Men vi startar med ett humant arbets/träningspass k 9.00 - 14.00 på Långfredagen och ser hur långt vi kommer. vi behöver ca 8 personer som kan vara med att skruva, bära, tänka och bära lite mer. Medtag gärna skruvdragare, kofot, andra smarta verktyg och ett sittunderlag. Det kommer serveras fika och grillkrov under dagen. En riktigt mysig och trevlig start på påskhelgen helt enkelt. Arbetsledare för dagen är Mats Sjögren och ingenjören vid hans sida är Carl Dössling.


  Arbetsorder finns på plats vid ankomst. Meddela gärna kontakt@kalkudden.org om du kan och vill medverka. Såklart ber vi alla som känner sig lite snuviga eller liknande att stanna hemma. 


  Upprop till er med båtplats

  (210302) Nu börjar isarna släppa och det finns fler av oss som är sugna på att komma igång med fisket. Vi håller även på med en renovering av Fågelbadets brygga 2 som ska få en renovering av trävirke och bojsänkens fästa. Vi har valt att se över denna brygga primärt för den tar mest stryk från höst och vårvindar.


  För att vår nya båtplatsansvarige skall kunna ha en mer kontinuerlig och uppdaterad dialog med alla som har båtplats uppmanar vi alla som har, eller vill säga upp sin plats att meddela detta per mail till flackerud@gmail.com. Gör gärna detta nu under början av mars så kommer vi alla få relevant och uppdaterad information per mail inför kommande säsong. Även om ni önskar ställa er i kö för båtplats.


  Samt för er som undrar varför inte båtplatskostnaden var med i tidigare utskick som vanligt är för att vi ändrar räkenskapsår från med i år och denna kostnad kommer komma i april/maj. Vi har inte missat det ;-)


  Styrelseprotokoll

  (20210215) Nytt styrelseprotokoll finns för beskådan. Läs mer här.


  Bastuförening in the making...

  (20210208) Det har inkommit en skrivelse från 5st medlemmar om att starta en ideell bastuförening här på kalkudden. Efter dialog med Styrelsen så vill de nu se över intresset från medlemmar att ingå i denna förening. Tanken är att nå en kritisk massa medlemmar för att trygga ekonomi för inköp av bastu. Så de behöver samla ihop 40st fastigheter som är intresserade att bli medlemmar i denna nya, externa förening (som kommer drivas på liknande sätt som Fritidsklubben).


  Är du intresserad att veta mer och anmäla ert intresse så de kan få denna härliga idé till verklighet så maila ditt namn, fastighetsbeteckning, telefonnummer och mailadress till gmk@atlasrec.se


  Placering för denna bastu är vid Fågelbadet i anslutning till grillplatsen. Medlemskap har kopierats från andra nationella bastuföreningar och har en inträdesavgift på 1000kr och därefter en årsavgift på 500kr. Mer info kommer om detta när de närmar sig dessa 40st fastigheter som kan tänka sig avlägga avgiften innan den blir bindande och tid att beställa bastu. Mer info finns i Facebook-gruppen om vilken typ av bastu samt svar på frågor som kan uppkomma.

  Återigen detta är en intresseanmälan, ej bindande i dagsläget.  


  Nytt styrelseprotokoll

  (20210124) Nu finns nytt protkoll nr 4 för beskådan på under "Styrelse & protokoll". 

  På mötet avhandlats bl a potthål i vägarna, skyltarna på Kalkudden, datum för vårens städdagar (24-25/4) och att det finns intresse från en handfull medlemmar att starta en bastuförening. Läs helheten här 


  Puts väck med fasta telefoner

  (20201209) Kalkudden blir av med det fasta telefonnätet. Alla telefonstolpar och ledningar tas bort under kommande veckor av Klassons Entreprenad.


  Stolparna läggs vid parkeringen vid Tegelbadet, Badvägen. Där kommer också att finnas en byggbod och ett par containers för ledningar med mera.


  Påminnelse om årsavgiften

  (20201124) För verksamhetsåret 1 september 2020 - 31 mars 2021 ska årsavgiften vara betald senast 30 november. 

  Medlemmar som har båt kommer under 2021 att faktureras en avgift för verksamhetsår som inleds 1 april.


  Stämmoprotokoll och Styrelseprotokoll 

  (20201123) Nu finns senaste protokollen till beskådan under "Styrelse & Dokument". Utöver det vill vi tacka Carl Dössling och alla andra som medverkat och assisterat under upptagningen ev Y-bommar samt iläggningen av nya bojsänken vid Fågelbadet Brygga.   

  Välkommen att medverka vid upptagning av Y-bommar! 

  (20201019) Som meddelades efter årssmötet så är ena bryggan vid Fågelbadet utsatt för fara. Vi kommer behöva byta ut bojsänken, infästningar och en del trävirke för att säkra denna inför nästa säsong. Därför behöver vi inom kort montera av alla y-bommar på den högra bryggan för att komma ner i pris av entreprenör som kommer utföra det farliga arbetet. Så vi ber om så många frivilliga krafter som möjligt Söndagen den 1/11 kl 10.00 för att montera av alla y-bommar. Ta med varma arbetskläder (spciellt handskar) och gärna spärrskaft med hylsa 17+18. Såklart stannar ni hemma om ni har förkylning eller andra symtom som kan utsätta övriga. 


  Förbjudet att dumpa!

  (20201011) Ingenting alls får dumpas i ravinen. Inte sten, schaktmassa eller tegelstenar utan tillstånd. Vänligen respektera att vi för tillfället inte har någon plats i området att kasta vare sig ris eller sten. Hänvisar till Läggesta återvinning.


  Frivilliga krafter sökes

  (20201006) Nu har det röjts ordentlig av entreprenören! Därför ligger det massor av kvistar och kapat sly både här och där. Eftersom städdagen blev inställd uppmuntrar styrelsen alla som vill dra sitt strå till stacken. När det passar och du har tid dra gärna kvistar och kapat sly till en stor hög på lämplig plats där traktor kan hämta. Alla frivillig insatser, stora små små, är styrelsen tacksam för.


  Vi kommer även i slutet av oktober be om frivilliga krafter som kan hjälpa till att säkra Fågelbadets "högra" båtbrygga inför vintern. Mer om det efter Årsstämman. Om ni som har båt vid denna brygga får ni gärna ta upp den under oktober, alternativt tillfråga annan båtplatsinnehavare att låna deras bom.


  Årsstämman

  (20201002) Den 18 oktober kl 10 ses vi i församlingshemmet eller via länk. Detta är länken och vi rekommenderar att ni medverkar via dator då behöver ni inte installera någon app (vi använder oss av Zoom denna gång). Många av er har redan fått underlaget på posten men såklart finns det även här på hemsidan att beskåda. En pdf som innehåller alla dokument (kallelse, dagordning, förvaltningsberättelse, ekonomirapporter och motioner). Vi kommer såklart följa FHM's senaste rekommendationer kring det fysiska mötet. 
  Dokument för Årsstämman KSF 2020


  Bryggan ska renoveras!

  (20200930) Båtbryggan närmast Fågelbadet (till höger) ska under hösten lagas med bland annat nya kättingar. Detta måste ske innan vinden och kanske isen drar iväg med hela bryggan. Därför måste Y-bommarna upp på land före den 18 oktober.

  Föreningen tar upp sina bommar, medan de med privata bommar måste själva ta upp sina Tack!


  Styrelseprotokoll och Kallelse till Årsstämman 18/10 kl 10.00

  (20200930) Nu finns senaste och första protokoll för 2020-2021 att läsa under "Styrelse & Dokument" eller via denna länk.

  Här finns även Kallelsen till Årsstämman. 


  Tjänligt vatten med anmärkning på Porfyrvägen 
  (20200918) Ett nytt vattenprov visar att vattnet i bunnen på Porfyrvägen, som efter provtagningen i juli bedömdes otjänligt enligt mikrobiologisk bedömning, nu är tjänligt med anmärkning. Protokoll från provtagningen finns under rubriken "Vattenprover".


  Styrelseprotokoll (#10) och påminnelse om Årsmötet

  (20200908) Nu finns senast protokoll publicerat (länk) som innehåller info om Inställd röjdag, Fågelbadet, Årsmötet, Masten och slyröjning. Märk även era kalendrar med Årsmöte den 18/10 i Församlingslokalen. Vi följer såklart FHM's rekommendationer och tittar på hur en digital närvaro kan skapas.  


  Städdagen 26 september är inställd.

  (2020907) Precis som i våras ställer vi in städ/röjdagen lördagen 26 september på grund av Corona.

  Alla medlemmar är välkomna att röja, knipsa och städa i vårt gemensamma område när det passar var och en.

  Alla insatser tas tacksamt emot. 


  Årets vattenprover klara

  (20200805) Prov på vattenkvalitén i hälften av samfällighetens 14 dricksvattenbrunnar tas vart annat år.

  Av de sju brunnar som provtagits var vattnet otjänligt enligt mikrobiologisk bedömning i en, den på Porfyrvägen. Vattnet i de fyra brunnarna på Bergsvägen, Fasanvägen, Tjädervägen och Ängsvägen bedömdes vara tjänligt med olika anmärkningar. Tjänligt utan anmärkning var brunnarna på Alvägen och Envägen.


  Protokoll från provtagningen finns tillsammans med förklaringar till dessa samt ett blad med vattenrådgivning under rubriken ”Vattenprover”. Protokollet kommer endast anslås vid den brunn som hade otjänligt vatten.

  ”Regler för dricksvattenbrunnar inom Kalkuddens Samfällighet” från 2002 kan ni läsa här, Regler för dricksvattenbrunnar. Där framgår under §2 vilket ansvar samfälligheten har för vattenkvalitén i enskilda brunnar.


  Obs! Rishögen vid Gnejsvägens vändplan är tillsvidare helt stängd!

  (20200721) Detta för att rishögen har legat i ca två år och ska så snart allt har torkat forslas bort.

  Vi ber alla medlemmar respektera detta så att inget ris eller annat slängs där.

  Tillsvidare hänvisar vi till återvinningen i Läggesta som har öppet alla dagar utom sön-mån.


  Styrelseprotokoll och ett stort tack till alla som deltog när vi sjösatte nya bryggan vid Fågelbadet! 

  (20200628) Nu finns protokoll #9 från sista mötet innan sommaren publicerat. Samtidig som vi sent om sider vill tacka alla morgonpigga som deltog när vi la in nya bryggan vid fågelbadet (nu även med badstege och termometer)! 


  Midsommartipspromenaden officiell! 

  (20200610) Som Fritidsklubben tidigare informerat om så kan vi tyvärr inte bibehålla vår tradition (i år) av vårt Midsommarfirande vid Tegelbadet. Istället så arrangeras det en tipspromenad för både barn och vuxna. Se under Fritidsklubben undersida hur denna promenad sträcker sig och såklart hur du har chans att vinna ett pris! 


  Nya badbryggan ska sjösättas!

  (20200602) Lördagen den 13e juni klockan 08 ska badbryggan vid Fågelbadet monteras och sjösättas. Är du morgonpigg och vill hjälpa till så är du välkommen! 


  Styrelseprotokoll och Fritidsklubbens Sommaraktiviteter

  (200519) Nu finns protokoll #8 från senaste mötet publicerat (länk). Samt att vi har fått information i våra brevlådor från Fritidsklubbens schema anno 2020 har lite förändringar pga Covid-19, men några trevliga tillskott såsom Loppisrunda och den moderna klassikern Pubkvällen. Är du inte medlem så bli gärna det (50kr) så de kan fortsätta bedriva sin verksamhet för oss alla och anmäl er till deras mailinglista för att inte missa något skoj! Länk till schema 


  Avslutningsvis vill vi tacka alla er som under eget ansvar har hjälpt till med uppgifterna som Städdagen skulle avverkat. Det finns såklart fortfarande saker och allmänningar som vi kan se över när vi går våra välbehövliga promenader. Så ta en titt på listan längre ner om du har lust att hjälpa området lite mer!  Nästa styrelsemöte är 14/6 och är det sista innan sommaruppehållet.


  Frivilliga Röjtider - naturen ställer inte in

  (200425) Eftersom röj-och städdagen är inställd pga av virussmittan föreslår styrelsen att medlemmar, var och en för sig och när det passar, utföra vissa arbetsuppgifter som behöver åtgärdas i vårt område. Under "Att göra" lista är det valfritt att välja en uppgift som behöver fixas. När något är gjort är det bra om du mejlar till kontakt@kalkudden.org, så vi kan ta bort det från listan nedan. En generell uppmaning till alla medlemmar är att röja mellan sin tomt och vägen så underlättar det framtida vägarbeten och allmän trivsel! 


  Styrelseprotokoll och inköpsassistans (Covid-19)

  (200422) Nu finns protokoll #7 från senaste mötet publicerat (länk). Utöver detta protokoll så har Jonas erbjudit sig att göra lokala matinköp till medlemmar som är i riskgruppen. Om ni har behov av denna tjänst så maila honom på flackerud@gmail.com. Denna tjänst är under en kortare period för att undersöka om styrelsen behöver tillföra andra tjänster under dessa udda tider. 


  Vårens städdag är uppskjuten 

  (200401) Som de flesta vet och följer, så är läget inte optimalt för att genomföra varken röjdag eller korvgrillning under april månad. Styrelsen följer såklart Folkhälsomyndighetens direktiv löpande och kommer under nästkommande styrelsemöte avhandla hur vi går tillväga kring hantering COVID-19 och alternativa sätt för att hantera våra gemensamma områden på Kalkudden. 


  Ursäkta röran - inventering pågår

  (200323) Just nu ser vi över navigeringen på vår hemsida inför kommande sommarsäsong. Så som ni säker redan märkt så har saker flyttats om något. Hoppas det faller er i tycke och ni hittar den information ni söker! Maila oss gärna med konstruktiva förslag för att hemsidan skall bli mer aktuell och informativ. Märk mailet med KSF Hemsida i ämnesraden.  


  Inbrott och stölder på Kalkudden = Grannsamverkan Workshop på röjdagen den 25/4 (uppskjutet p.g.a Covid-19)

  (200312, red.200401) Tyvärr så har det förekommit en del inbrott i bodar och skjul och stölder av
  båtar, båtmotorer, motorsågar och gräsklippare. Läs mer om vad Grannsamverkan gör och hur du ansluter dig till Safeland-appen under kategori Grannsamverkan eller denna länk


  Styrelseprotokoll

  (200309)Vi ber om ursäkt för dröjsmålet. Men nu finns senaste mötets (16/2) protokoll 5 här på hemsidan. Här är länk 


  Vilda djur i området

  Det har hittats både rådjur och hare döda i vårt område senaste dagarna. Tecken och spår av att de kan vara ett lodjur som strukit förvållat skadan. Inget lo har synts till och jägarna kan inte säkerställa att det är lo. Därför vill vi uppmana medlemmar att ha extra uppsikt på sina husdjur på Kalkudden. Vi kommer inte få tillstånd att jaga lo så tyvärr är det inget vi från styrelsen kan göra i ärendet mer än att hoppas att brottslingen i ärendet gått vidare från vårt område (29 jan 2020).


  Påminnelse - årsavgift

  Till dig som inte har betalt. Årsavgiften till Kalkuddens Samfällighetsförening, KSF, gick ut 20 november 2019.


  Årsmötesprotokoll

  Nu finns protokoll från Årsmötet under "Styrelse & Grupper" här på hemsidan. Om du har svårt att hitta några dokument här på hemsidan, så skriv til oss så skickar vi mer än gärna dokumenten till dig.


  Strandskyddet

  En av motionerna till årsmötet i oktober 2019 handlade om att fälla träd vid Fågelbadet. Det blev en diskussion huruvida det är lagligt. Myndigheterna håller på och utreder strandskyddet men tillsvidare gäller Miljöbalken (1998:808), Kap 7 Skydd av naturen, § 13 Strandskyddsområde. Läs mer här


  Fråga om grävning av VATTENFALL från årsmötet 
  Är det Vattenfall som gräver i området? Så löd en av frågorna på årsmötet i oktober. Sveabs representant Johan Andersson, som var med på mötet, kollade med Vattenfall efteråt som svarade att det finns ett projekt som berör Hjortvägen 8, Edsala 5:200 "Kontroll och dokumentering av säkringar".  

  (20191027)


  unsplash