Startsida

KALKUDDENS

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

KSF

Välkommen till vår hemsida!

Kalkuddens stugområde ligger fem kilometer utanför Mariefred alldeles vid Mälaren. Här finns både  fritids- och permanentboenden. Samfällighetsföreningen har 223 medlemmar. Föreningen har två badplatser, Tegelbadet och Fågelbadet. Vid dem finns både badbryggor och bryggor med båtplatser för uthyrning. Det finns ytterligare platser att hyra på bryggan vid Kotan. Allt som allt förfogar föreningen över 120 båtplatser. Ett par av dem är gästplatser. Båtplatserna hyrs i första hand ut till medlemmar i samfällighetsföreningen. Föreningens festplats ligger vid Tegelbadet. Här anordnar fritidsklubben midsommarfirande varje år. Nere vid vattnet ligger brygghuset som föreningen äger. Det kan hyras av föreningens medlemmar för övernattningar eller fester.

Ibland används huset som möteslokal för samfällighetsföreningens styrelse.

Runt och i området finns fina strövområden, i skog, på vägar och över ängar. Hitta karta över området här.

 

Just nu på Kalkudden

Påminnelse om årsavgiften

(20201124) För verksamhetsåret 1 september 2020 - 31 mars 2021 ska årsavgiften vara betald senast 30 november. 

Medlemmar som har båt kommer under 2021 att faktureras en avgift för verksamhetsår som inleds 1 april.


Stämmoprotokoll och Styrelseprotokoll 

(20201123) Nu finns senaste protokollen till beskådan under "Styrelse & Dokument". Utöver det vill vi tacka Carl Dössling och alla andra som medverkat och assisterat under upptagningen ev Y-bommar samt iläggningen av nya bojsänken vid Fågelbadet Brygga.   

Välkommen att medverka vid upptagning av Y-bommar! 

(20201019) Som meddelades efter årssmötet så är ena bryggan vid Fågelbadet utsatt för fara. Vi kommer behöva byta ut bojsänken, infästningar och en del trävirke för att säkra denna inför nästa säsong. Därför behöver vi inom kort montera av alla y-bommar på den högra bryggan för att komma ner i pris av entreprenör som kommer utföra det farliga arbetet. Så vi ber om så många frivilliga krafter som möjligt Söndagen den 1/11 kl 10.00 för att montera av alla y-bommar. Ta med varma arbetskläder (spciellt handskar) och gärna spärrskaft med hylsa 17+18. Såklart stannar ni hemma om ni har förkylning eller andra symtom som kan utsätta övriga. 


Förbjudet att dumpa!

(20201011) Ingenting alls får dumpas i ravinen. Inte sten, schaktmassa eller tegelstenar utan tillstånd. Vänligen respektera att vi för tillfället inte har någon plats i området att kasta vare sig ris eller sten. Hänvisar till Läggesta återvinning.


Frivilliga krafter sökes

(20201006) Nu har det röjts ordentlig av entreprenören! Därför ligger det massor av kvistar och kapat sly både här och där. Eftersom städdagen blev inställd uppmuntrar styrelsen alla som vill dra sitt strå till stacken. När det passar och du har tid dra gärna kvistar och kapat sly till en stor hög på lämplig plats där traktor kan hämta. Alla frivillig insatser, stora små små, är styrelsen tacksam för.


Vi kommer även i slutet av oktober be om frivilliga krafter som kan hjälpa till att säkra Fågelbadets "högra" båtbrygga inför vintern. Mer om det efter Årsstämman. Om ni som har båt vid denna brygga får ni gärna ta upp den under oktober, alternativt tillfråga annan båtplatsinnehavare att låna deras bom.


Årsstämman

(20201002) Den 18 oktober kl 10 ses vi i församlingshemmet eller via länk. Detta är länken och vi rekommenderar att ni medverkar via dator då behöver ni inte installera någon app (vi använder oss av Zoom denna gång). Många av er har redan fått underlaget på posten men såklart finns det även här på hemsidan att beskåda. En pdf som innehåller alla dokument (kallelse, dagordning, förvaltningsberättelse, ekonomirapporter och motioner). Vi kommer såklart följa FHM's senaste rekommendationer kring det fysiska mötet. 
Dokument för Årsstämman KSF 2020


Bryggan ska renoveras!

(20200930) Båtbryggan närmast Fågelbadet (till höger) ska under hösten lagas med bland annat nya kättingar. Detta måste ske innan vinden och kanske isen drar iväg med hela bryggan. Därför måste Y-bommarna upp på land före den 18 oktober.

Föreningen tar upp sina bommar, medan de med privata bommar måste själva ta upp sina Tack!


Styrelseprotokoll och Kallelse till Årsstämman 18/10 kl 10.00

(20200930) Nu finns senaste och första protokoll för 2020-2021 att läsa under "Styrelse & Dokument" eller via denna länk.

Här finns även Kallelsen till Årsstämman. 


Tjänligt vatten med anmärkning på Porfyrvägen 
(20200918) Ett nytt vattenprov visar att vattnet i bunnen på Porfyrvägen, som efter provtagningen i juli bedömdes otjänligt enligt mikrobiologisk bedömning, nu är tjänligt med anmärkning. Protokoll från provtagningen finns under rubriken "Vattenprover".


Styrelseprotokoll (#10) och påminnelse om Årsmötet

(20200908) Nu finns senast protokoll publicerat (länk) som innehåller info om Inställd röjdag, Fågelbadet, Årsmötet, Masten och slyröjning. Märk även era kalendrar med Årsmöte den 18/10 i Församlingslokalen. Vi följer såklart FHM's rekommendationer och tittar på hur en digital närvaro kan skapas.  


Städdagen 26 september är inställd.

(2020907) Precis som i våras ställer vi in städ/röjdagen lördagen 26 september på grund av Corona.

Alla medlemmar är välkomna att röja, knipsa och städa i vårt gemensamma område när det passar var och en.

Alla insatser tas tacksamt emot. 


Årets vattenprover klara

(20200805) Prov på vattenkvalitén i hälften av samfällighetens 14 dricksvattenbrunnar tas vart annat år.

Av de sju brunnar som provtagits var vattnet otjänligt enligt mikrobiologisk bedömning i en, den på Porfyrvägen. Vattnet i de fyra brunnarna på Bergsvägen, Fasanvägen, Tjädervägen och Ängsvägen bedömdes vara tjänligt med olika anmärkningar. Tjänligt utan anmärkning var brunnarna på Alvägen och Envägen.


Protokoll från provtagningen finns tillsammans med förklaringar till dessa samt ett blad med vattenrådgivning under rubriken ”Vattenprover”. Protokollet kommer endast anslås vid den brunn som hade otjänligt vatten.

”Regler för dricksvattenbrunnar inom Kalkuddens Samfällighet” från 2002 kan ni läsa här, Regler för dricksvattenbrunnar. Där framgår under §2 vilket ansvar samfälligheten har för vattenkvalitén i enskilda brunnar.


Obs! Rishögen vid Gnejsvägens vändplan är tillsvidare helt stängd!

(20200721) Detta för att rishögen har legat i ca två år och ska så snart allt har torkat forslas bort.

Vi ber alla medlemmar respektera detta så att inget ris eller annat slängs där.

Tillsvidare hänvisar vi till återvinningen i Läggesta som har öppet alla dagar utom sön-mån.


Styrelseprotokoll och ett stort tack till alla som deltog när vi sjösatte nya bryggan vid Fågelbadet! 

(20200628) Nu finns protokoll #9 från sista mötet innan sommaren publicerat. Samtidig som vi sent om sider vill tacka alla morgonpigga som deltog när vi la in nya bryggan vid fågelbadet (nu även med badstege och termometer)! 


Midsommartipspromenaden officiell! 

(20200610) Som Fritidsklubben tidigare informerat om så kan vi tyvärr inte bibehålla vår tradition (i år) av vårt Midsommarfirande vid Tegelbadet. Istället så arrangeras det en tipspromenad för både barn och vuxna. Se under Fritidsklubben undersida hur denna promenad sträcker sig och såklart hur du har chans att vinna ett pris! 


Nya badbryggan ska sjösättas!

(20200602) Lördagen den 13e juni klockan 08 ska badbryggan vid Fågelbadet monteras och sjösättas. Är du morgonpigg och vill hjälpa till så är du välkommen! 


Styrelseprotokoll och Fritidsklubbens Sommaraktiviteter

(200519) Nu finns protokoll #8 från senaste mötet publicerat (länk). Samt att vi har fått information i våra brevlådor från Fritidsklubbens schema anno 2020 har lite förändringar pga Covid-19, men några trevliga tillskott såsom Loppisrunda och den moderna klassikern Pubkvällen. Är du inte medlem så bli gärna det (50kr) så de kan fortsätta bedriva sin verksamhet för oss alla och anmäl er till deras mailinglista för att inte missa något skoj! Länk till schema 


Avslutningsvis vill vi tacka alla er som under eget ansvar har hjälpt till med uppgifterna som Städdagen skulle avverkat. Det finns såklart fortfarande saker och allmänningar som vi kan se över när vi går våra välbehövliga promenader. Så ta en titt på listan längre ner om du har lust att hjälpa området lite mer!  Nästa styrelsemöte är 14/6 och är det sista innan sommaruppehållet.


Tidigare nyheter och information finns under fliken Info.

Kalendarium


Nästa Styrelsemöte sker

Söndagen 10 januari 2021

Söndagen 7 februari

Söndagen 7 mars.