Startsida

KALKUDDENS

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

KSF

Välkommen till vår hemsida!

Kalkuddens stugområde ligger fem kilometer utanför Mariefred alldeles vid Mälaren. Här finns både  fritids- och permanentboenden. Samfällighetsföreningen har 223 medlemmar. Föreningen har två badplatser, Tegelbadet och Fågelbadet. Vid dem finns både badbryggor och bryggor med båtplatser för uthyrning. Det finns ytterligare platser att hyra på bryggan vid Kotan. Allt som allt förfogar föreningen över 120 båtplatser. Ett par av dem är gästplatser. Båtplatserna hyrs i första hand ut till medlemmar i samfällighetsföreningen. Föreningens festplats ligger vid Tegelbadet. Här anordnar fritidsklubben midsommarfirande varje år. Nere vid vattnet ligger brygghuset som föreningen äger. Det kan hyras av föreningens medlemmar för övernattningar eller fester.

Ibland används huset som möteslokal för samfällighetsföreningens styrelse.

Runt och i området finns fina strövområden, i skog, på vägar och över ängar. Hitta karta över området här.

 

Just nu på Kalkudden

Nytt Styrelseprotokoll

(221101) Nu är protokoll nummer 6 (oktober) publicerat här.

Noterbart är att några medlemmar fortfarande inte betalat sin medlemsavgift som gör att styrelsen tyvärr måste arbeta retroaktivt för att tjata in dessa. Vet ni med er att räkning eller motsvarande har "fallit mellan stolarna" så kontakta gärna Kassör eller "kontakt" så ser vi till att sätnga detta så hela styrelsen kan jobba framåt för att underhålla vårt gemensamma område. Övriga nyheter är att föreningens måste momsregistrera sig och lägga på moms på alla kommande kostnader och även redovisa momsen till Saktteverket. Detta är ett måste från Skattverket och inte valbart för föreningen. En positiv nyhet är att vi, med tack till P-O och fler i styrelsen idogna arbete med att med fast hand fått igenom beslut om att vårt gemensamma brygghus och smedja endast behöver en anslutning och inte två (hade blivit dubbelkostnad). Mer info finns som sagt i Styrelseprotokollet. 


Kotanrenovering

(221025) Nu har vi upphandlat snickare till att renovera hela Kotans ytskit. Renovering påbörjas 14/11. Samt den 12/11 kommer vi även att dyka för att kontrollera kättingarna under bryggan. Allt detta är en del i bryggrenovnerigsprojektet. Y-bommar kommer demonteras och månteras av Snickarfirman. Så ingen hantering behövs av bryggäster. Efter Fågelbadets brygga går vi nu över till Kotan samt kommer justera Tegelbadets Norra brygga under våren. Kontaktperson från KSF är bryggansvarig.


DÄRFÖR BER VI SAMTLIGA BRYGGÄSTER VID KOTAN ATT TA UPP/FLYTTA BÅTEN INNAN SENAST V.44.

Behöver ni en tillfällig plats så kontakta BRyggansvarig så löser vi detta!


Trailerplats för vinterparkering vid Fågelbadet.

(221020) Fr o m hösten 2022 har KSF beslutat att erbjuda brygggäster 5st parkeringar av båt på trailer från 1 Oktober - 1 April. Avgift för vinterförvaring är 500kr/säsong. Regler är att inga tält eller arbeten får utföras på plats. Efter säsongen skall inga märken på platsen finnas. Om så finnes debiteras hyresgästen 1000kr för överträdlese av regler.

Kontakta Bryggansvarig vid intresse. Uppställningsplatsen hyrs en säsong i taget.


Nytt Styrelseprotokoll 

(221002) Nu finns nytt protokoll att beskåda. Den stora nyheten och samtalsämnet var den Stenkross Sevab/Sorex har tänkt projektera på vår mark i Ravinen. Detta var en nyhet för alla styrelsen och fått bekräftat av Projekledaren på Sorex. Utan att KSF har blivit tillfrågat har de fått detta beviljat av Kommunen. Styrelsen arbetar nu med denna information och driver processen för att såklart riva upp detta kontrakt. ENhållig inställning från både KSF och närliggande fastighetsägare är att vi inte vill ha en Stenkross i vår bebodda område. Läs protokollet här.


Dags att städa och röja i vårt område!

(220920) Lördag 24 september är alla medlemmar välkomna till vår gemensamma höststädning.

Vi möts vid rondellen Bergsvägen/Frönäsvägen klockan 10 och delar upp oss i lämpliga grupper. Efter två timmars arbete, vid tolvtiden, är korvgubben Mats redo att servera korv och dryck utanför Brygghuset.  2022 års vattenprover klara

  (20220824) Prov på vattenkvalitén i hälften av samfällighetens 12 dricksvattenbrunnar i bruk tas vart annat år.

  Av de sju brunnar som provtagits i sommar var vattnet otjänligt i två. Den elektrifierade på Envägen 8 (radon) och handpumpen på Tjädervägen 6-8 (koliforma bakterier). Brunnarna på Porfyrvägen 1, Ängsvägen 10, Fasanvägen 7 samt Bergsvägen 11 var tjänliga med anmärkning medan brunnen på Alvägen 13 var tjänlig utan anmärkning.


  Protokoll från provtagningen finns tillsammans med förklaringar till dessa, en sammanställning av gränsvärden samt ett blad om vattenrådgivning under rubriken”Vattenprover”.

  ”Regler för dricksvattenbrunnar inom Kalkuddens Samfällighet” från 2002 kan ni läsa här; Regler för dricksvattenbrunnar.

  Där framgår under §2 vilket ansvar samfälligheten har för vattenkvalitén i enskilda brunnar.


  Styrelseprotokoll

  (220818) Nu är första protokollet från hösten första möte efter sommaren publicerat. Det finner ni här.

  Kommande styrelsemöten och städdag (24/9) står även under "Styrelse & Dokument.


  Förtydligande kring medlemsavgift i KSF

  (220707) Det har inkommit fler frågor om vad "Anl 1 & Anl 2" betyder, det är helt enkelt: 

  *Anläggning 1 avser mark / fastigheter som ägs av samfälligheten, exempelvis fågelbadet, brygghuset & allmänningarna 

  *Anläggning 2 avser vägarna, exkl Frönäsvägen som sköts av vägsamfälligheten. Dvs alla småvägar sköts driften av kalkuddens samfällighet. 


  Artikelnummer 8 & 9 är endast för vår interna kontering och debitering. 


  Inkom gärna med uppdateringar om vilken mail och kontaktperson ni vill ska vara med i vårt medlemsregister. Vi hoppas även ni har förståelse och resepkt på 20 dagar till förfallo alltför att vi vill kunna balansera och planera kommande verksamhet fr o m Augusti, samt att vi tyvärr har erfarenheter kring många försenade inbetalningar tidigare år. 


  Styrelseprotokoll från konstituerande möte 

  (220620) Nu finns protokoll från konsittuerande mötet i Juni. Nu kommer styrelsen ta sommarlov och efter publicering av Årsmötesprotokoll så kommer vi återkomma med datum för kommande Styrelsemöte. Vid akuta frågor eller funderingar så maila kontakt@kalkudden.org under sommaren. Protokoll finns via direktlänk här.


  INFORMATIONSMÖTE om VA

   (220607)Välkommen alla KSFs medlemmar till Tegelbadet där Johan Andersson från Sevab kommer att informera om VA-projektets läge nu och framöver.

   

  Datum och tid: onsdagen 15 juni klockan 15.00

  Plats: Tegelbadet


  Nu finns en sammanfattning av frågor och svar under "vatten & Avlopp"


  Vägskötsel

  (220602)KSF ansvarar för att grusvägarna ska vara bra året om. Skötseln varierar beroende på årstid. Kartan visar, i fyra årsintervaller, vilka vägar som står på tur. När de ska grusas och vilka år. Se kartan här


  Styrelseprotokoll - maj

  (220527) Nu publiceras protokollet från majmötet (länk). I huvudsak behandlades frågor som rör VA-projektet och kommande årsmöte. Styrelsen beslöt även att det förslag som fortfarande gäller, från Sevab 2019, om hur ravinen kan komma att se ut som finns här.


  Årsstämma 4/6 kl 10-12

  (220520) Lördagen den 4/6 är det dags för Årsstämma för KSF. Vi ses i IOGT-NTO's lokaler i Mariefred, Långgatan 21.

  I bifogad pdf följer resultatrapport och balansräkning samt styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1 april 2021 – 31 mars 2022. Dessutom bifogas ett förslag till dagordning, motioner och styrelsens förslag till budget för det nya verksamhetsåret. Revisionsberättelsen och valberedningens förslag kommer att finnas att ta del av på stämman.

  Samtliga handlingar inför mötet finner ni HÄR.

  Vi ses! 


  Styrelseprotokoll - April

  (220504) Nu har vi publicerat protokollet från aprilmötet. Det finns att läsa under protokoll eller via denna länk
  Under mötet avhandlades Väg o Mark, Årsmötet (4e Juni), Städdagen mm. 

  Provisorisk busshållplats

  (220430) Inför kommande jobb inkl avstängning del av Skvattramsvägen & del av korsning Frönäsvägen.

  Busshållplats flyttas enligt ök/direktiv från bussbolaget som bild nedan. Arbeten har påbörjats inkl kontakt/samråd med fastighetsägaren norr om bussfickan. Detta kommer även synas i brevet från Sorex som kommer till fastighetsägare intill.


  Eftersökes! 

  (220426) Valberedningen eftersöker till styrelsen i Kalkuddens samfällighet en ledamot samt två suppleanter. Om du är intresserad hör av dig snarast till Kjell Kristiansen 070-686 50 03 eller Åsa Almberg 070-655 24 97. 


  Välkomna till röj- och städdagen 23 april!

  (220420) Nu på lördag 23 april klockan 10.00, samlas vi alla vid rondellen Frönäsvägen/Bergsvägen för att hjälpas åt att fixa vårt gemensamma område fint. Efteråt, vid tolvtiden, serveras varm korv och dryck utanför Brygghuset.


  Förslag på arbetsuppgifter:

   

   

  Tegelbadets område:

  • Kratta/ städa badplatsen
  • Laga ett runt bord
  • Rensa sly o gamla höga växter runt Brygghuset, ångbåtsbryggan och båtbryggorna
  • Städa Brygghuset  
  • Borsta Brygghuset och kalka om det möjligt
  • Rensa lilla tegelstranden nedanför Brygghuset
  • Tuktning av växtligheten kring Smedjan (dock ej parkslide!)

   

  Fågelbadets område:

  • Ta bort sly i skogsbacken ovanför kanoterna
  • Ta bort sly ovanför badplatsen
  • Laga ett runt bord 
  • Kratta/städa badplatsen och runt gungställningen


  Övrigt:

  • Fixa till utkiksplatsen vid Kotanbryggan  
  • Laga staketet Kotanbryggans parkering
  • Ta bort sly på ängen
  • Fälla flaggstången på ängen, tvätta stången och byta vimpeln
  • Ta bort sly vid Älgvägens slut mot skogen
  • Röja i fårhagen


  Nytt styrelseprotokoll publicerat

  (220330) Nu har vi publicerat protokollet från februarimötet. Vi avhandlar inköp, bryggplatser, V&A (såklart) och mycket mer. Här är länk.  Vi uppmanar även att inkomma med förslag på arbetsuppgifter inför kommande Städdag (23/4, obs korrigerat). Fakturor för säsongens bryggplatser kommande börja skickas ut per mail under April månad. Vill ni ha fysisk faktura får ni meddela via mail. kontakt@kalkudden.org


  Sevab/Sorex arbete fortskrider i raskt takt från Edsala hållet

  (220320) Träd fälls, eller grenar kapas, längs alla våra vägar och ibland nära tomterna. Många träd är redan markerade, det arbetet kommer att pågår sporadiskt några veckor till. Ett runt rosa märke på trädet betyder att trädet tas bort, ett rosa streck betyder att grenar tas bort. Det är Sorex, inte styrelsen, som är ansvarig för hur och när arbetet utförs. Ravinen fylls nu med schaktmassor, som sedan ska schaktas tillbaka där det hör hemma. Träd i ravinen måste därför fällas. Ett arbete som kommer att utföras lördag 19 mars efter klockan åtta på morgonen. Enligt trafikanordningsplanen kommer trafikljus att sättas upp på Frönäsvägen vid Edsala
  gård. Ett ljus i backen, i riktning mot Kalkudden, och ett ljus i motsatt riktning i backen före gården. Trafikljusen startar måndag 21 mars. Se mer detaljerad info under Vatten & Avlopp.


  Nytt styrelseprotokoll publicerat

  (220228) Nu har vi publicerat protokollet från februarimötet. Vi avhandlar V&A, jakt, ekonomi. Här är länk.


  Status V&A-projektet

  (220223) Det undgår väl inte någon att Sorex med buller och bång nu har satt spaden och sågen i högsta hugg. Utbyggnaden av VA-nätet och elnätet har startats i Edsala med trädaverkning för tillfälliga genomfarter mellan våra områden. Det innebär att stigen mellan Skvattramsvägen och Bergsvägen samt en väg mellan Gnejsvägen och Lingonvägen kommer att skapas tillfälligt under projektet för att möjliggöra transporter i arbetet. Enligt plan ska dessa två vägar återställas när VA-projektet är klart. Styrelsen planerar dock att ta upp frågan till diskussion på årsmötet i juni om att istället för att återställa stigen mellan Skvattramsvägen/Bergsvägen behålla vägen efter 2025.

   

  Noterar också att det kommer att vara timmerupplag på Frönäsvägen vid Ängsvägen/Dammvägen och risupplag på Gnejsvägen, som efter att ha torkat ska flisas i höst.

   

  Håll dig gärna uppdaterad, gå in på länken nedan kontinuerligt för senaste info!  

  https://www.sevab.com/privat/vatten-avlopp/pagaende-och-planerade-utbyggnader/edsala-kalkudden/


  Nytt styrelseprotokoll publicerat

  (220120) Vi avhandlar byte av bank, jakt, bastuföreningen mm. Läs hela protokollet här. Nästa styrelsemöte schemalläggs till 16/2 - inkom gärna med skrivelser eller mail senast 13/2. Städdag och Årsstämma beslutades till 23/4 respektive 4/6.  Tidigare nyheter och information finns under fliken Info.