Startsida

KALKUDDENS

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

KSF

Välkommen till vår hemsida!

Kalkuddens stugområde ligger fem kilometer utanför Mariefred alldeles vid Mälaren. Här finns både  fritids- och permanentboenden. Samfällighetsföreningen har 223 medlemmar. Föreningen har två badplatser, Tegelbadet och Fågelbadet. Vid dem finns både badbryggor och bryggor med båtplatser för uthyrning. Det finns ytterligare platser att hyra på bryggan vid Kotan. Allt som allt förfogar föreningen över 120 båtplatser. Ett par av dem är gästplatser. Båtplatserna hyrs i första hand ut till medlemmar i samfällighetsföreningen. Föreningens festplats ligger vid Tegelbadet. Här anordnar fritidsklubben midsommarfirande varje år. Nere vid vattnet ligger brygghuset som föreningen äger. Det kan hyras av föreningens medlemmar för övernattningar eller fester.

Ibland används huset som möteslokal för samfällighetsföreningens styrelse.

Runt och i området finns fina strövområden, i skog, på vägar och över ängar. Hitta karta över området här.

 

Just nu på Kalkudden

Nytt styrelseprotokoll publicerat

(211206) Nu har vi publicerat styrelseprotokollet för Novembermötet. Vi avhandlar ekonomi och att några medlemmar fortfarande inte betalat årsavgifter, biologisk mångfald längs vägarna och såklart Vatten & Avlopp. Läs hela protokollet här.


Är det kanske din årsavgift vi saknar?

(211101) Styrelsen vill påminna de medlemmar som ännu inte har betalt årsavgiften för verksamhetsåret 2021/2022. Sista betalningsdag var 30 september. Har du frågor om fakturan? Mejla gärna på kontakt@kalkudden.org


Nytt styrelseprotokoll publicerat

(211028) Nu har vi publicerat styrelseprotokollet för Oktobermötet. Vi avhandlar jakt, avskand av medlemsavgifter, VA mm. Läs hela protokollet här.


Vill du vara med i arbetsgruppen för vatten och avlopp?

(211022) Styrelsens söker ett par medlemmar som är intresserade av att följa projektet Vatten och avlopp på närmare håll. Arbetsgruppens uppgift ska vara att föra en dialog mellan Vägsamfälligheten, Edsala samfällighet, Sevab, och fungera som en länk till styrelsen. Har du egna kunskaper eller är nyfiken på hur detta projekt ska genomföras får du gärna höra dig till styrelsen kontakt@kalkudden.org


Nytt styrelseprotokoll publicerat

(211001) Nu har vi publicerat styrelseprotokollet för Septermötet. Vi avhandlar jakt, båtplatser, VA mm. Läs hela protokollet här.

Såklart vill vi tacka alla som medverkade på städdagen, superbra jobbat!


Välkomna till städdagen lördagen 25 september

(210919) Vi ses vid rondellen, Frönäsvägen/Bergsvägen, kl 10. Efteråt traditionsenlig fika och korv vid Brygghuset. 


Exempel på arbetsuppgifterna i lämpliga grupper:·   


  • Ta upp badflotten samt ”snöret” och städa stranden vid Tegelbadet
  • Stadga väggarna på scenen Tegelbadet
  • Rensa, klippa, ta bort buskar mot ängen bakom huset Alvägen 3 
  • Rensa sly vid Porfyrvägen (efter Vattenfall som kapat ner träd)
  • Ta bort sly vid stigen mellan Bergsvägen och Skvattramsvägen
  • Städa stranden, ta upp badflotten och samla in leksakerna vid Fågelbadet
  • Skruva i sista franska skruvarna i Fågelbadets brygga 2
  • Plocka glas vid Fågelbadets grillplats
  • Ta bort gungställningen vid Fågelbadet
  • Laga staketet vid P-plats Fågelbadet och Kotan


Jakt och Viltvård

(210910) Krister Johansson är vår nya jaktledare från styrelsen. Om du har frågor eller måste rapportera in skadat djur, t ex efter trafikolycka ring i första hand 112 därefter till honom på telefonnummer: 0707416227


Vi har även uppdaterat rådande information om Jakt & Viltvård på en egen undersida som du antingen hittar via rubrikerna ovan eller direkt via denna länk. Som sagt har ni frågor om detta så är ni välkomna att ringa Krister. 


Vem använder KSFs handpumpar?

(210908) Vid årets provtagning visade det sig, som tidigare meddelats, att vattnet var otjänligt i två av de ännu fungerande fyra handpumparna,  de på Granitvägen och Hermelinvägen. Båda hade höga halter bl a av bly vilket troligtvis kommer från ledningarna och tyder på att pumparna inte används i någon större utsträckning eller inte alls. Pumparna på Tjädervägen och Bergsvägen, hade vatten som var tjänlig med anmärkning då de provtogs 2020.


Styrelsen önskar nu komma i kontakt med de som använder någon de fyra handpumparna i syfte att få underlag för beslut om vad som ska ske med dem. Så om du känner dig berörd mejla kontakt@kalkudden.org och berätta om du nyttjar någon av handpumparna och om du har några funderingar .


Mer än hälften av årets vattenprover visar på otjänligt vatten

(210824) Prov på vattenkvalitén i hälften av samfällighetens 14 dricksvattenbrunnar tas vart annat år. Av de sju brunnar som provtagits denna sommar var vattnet otjänligt i fyra. De på Badvägen (radon), Rönnvägen/Envägen (koliforma bakterier), Granitvägen (bly, kadmium) samt Hermelinvägen (bly och koliforma bakterier). De två sistnämnda är ursprungliga handpumpar som förmodligen inte används i någon utsträckning. Brunnarna på Bävervägen, Älgvägen och Gnejsvägen var tjänliga med anmärkning.

Protokoll från provtagningen finns tillsammans med förklaringar till dessa, en sammanställning av gränsvärden samt ett blad om vattenrådgivning under rubriken ”Vattenprover”. ”Regler för dricksvattenbrunnar inom Kalkuddens Samfällighet” från 2002 kan ni läsa här, Regler för dricksvattenbrunnar. Där framgår under §2 vilket ansvar samfälligheten har för vattenkvalitén i enskilda brunnar


Höstens första styrelseprotokoll 

(210823) Nu är höstens första styrelseprotokoll publicerat. Läs mer här


Snart dags att betala årsavgiften

(210817) Stämman i juni beslöt bland annat om nya avgifter för medlemskap och båt vid föreningens bryggor. Vi bestämde också att ändra datum för sista inbetalningsdag, tidigare 30 november till nu 30 juli (för räkenskapsåret, första april till sista mars).

Som alla säkert har märkt har inga avier skickats ut än. Det beror dels på att styrelsen i sin iver att digitalisera arbetet inte har lyckats i tid och dels har föreningen bytt kassör efter årets stämma. Båda dessa skäl ligger alltså till grund för förseningen.

Fakturan på årsavgiften skickas därför inom kort även i år ut på vanligt sätt i postat kuvert.

 

Framöver är vår ambition att kommunicera digitalt med er medlemmar. För att underlätta det arbetet ber vi dig vänligen mejla din aktuella e-postadress till kassören Sven Leander: sven.leander@gmail.com.


Höströjning 25 september

 (210816) Vi hjälps åt att röja, klippa och städa vårt gemensamma område lördagen 25 september klockan 10. Håll utkik här, mer information kommer!


Nu finns stämmoprotokoll och styrelseprotokoll för beskådan

(210706) Nu har vi publicerat Årsmötesprotokoll för 2021 och även styrelseprotokoll med nya styrelsen. 

Vi vill återigen passa på att tacka Per Olof Trelje, Johan Carlsén och Margareta Salden Göthberg för deras insatser i vårt gemensamma arbete och även välkomna nya ledamöter och suppleanter! Glad Sommar till er alla! Nästa Styrelsemöte är 15/8. 


Vi vill både tacka på påminna om vår fantastiska fritidsklubbs aktiviteter! T ex Lördag 3/7 är det stor loppisrunda 

(210628) Vi vill börja med att tacka för ett fint och säkert midsommarfirande vid Tegelbadet. Även käpphästmötet och Bouleturnering. En hektisk helg för involverade. Men ingen rast. Nu på lördag är det dags igen - Årliga Loppisrundan. som Fritidsklubben arrangerar. Se alla adresser och alla andra roliga aktiviteter som ni kan passa på att göra under sommaren (kanoter, segling, brännboll mm)  under deras alldeles egan flik fritidsklubben. Glöm inte bli medlemmar i Fritidsklubben.


Alternativ midsommar 2021
(210614) Picknick i det gröna vid Tegelbadet på midsommarafton. Ta med nära och kära och installera er familjevis/kompisvis med avstånd till andra. Mellan kl 14.00 och 16.00 spelas musik och säljs lotter för 20 kr. Många vinster!

Liten midsommarstång finns för dem som vill dansa.
Spontan utelek för barnen: krocket, kubb, kasta ringar mot måltavla, rockringar, hopprep, bollar m m.
På midsommardagen kl 14.00 traditionell boulturnering på banan Frönäsvägen/Bergsvägen. Ingen avgift. Alla kan vara med!

 /Mvh Fritidsklubben


Påminnelse om KSF's Årsstämma

(210612) Vi påminner om att medverka och även ladda ner samtliga handlingar inför mötet imorgon (söndag). Samma fil som tidigare finns här och innefattar inbjudan, resultatrapport och balansräkning samt styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1 september 2020 – 31 mars 2021. Dessutom bifogas ett förslag till dagordning,

styrelsens förslag till budget för det nya verksamhetsåret och valberedningens förslag.


Revisionsberättelsen kommer att finnas att ta del av på själva stämman och här efter genomfört möte. 


Tid: söndag 13 juni, klockan 10.00

Plats: utomhus vid Tegelbadet, Kalkudden. Ta med stol/filt och eget fika. 

Alternativt digitalt deltagande via nätet. Länken ööonar ca 9.30 och du ansluter via denna länk: meet.google.com/cch-yfra-wnk


Tidigare nyheter och information finns under fliken Info.

Kalendarium


Höströjning: 25/9 kl 10. 


Nästa Styrelsemöte sker:


17/11 kl 17-19