Startsida

KALKUDDENS

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

KSF

Välkommen till vår hemsida!

Kalkuddens stugområde ligger fem kilometer utanför Mariefred alldeles vid Mälaren. Här finns både  fritids- och permanentboenden. Samfällighetsföreningen har 223 medlemmar. Föreningen har två badplatser, Tegelbadet och Fågelbadet. Vid dem finns både badbryggor och bryggor med båtplatser för uthyrning. Det finns ytterligare platser att hyra på bryggan vid Kotan. Allt som allt förfogar föreningen över 120 båtplatser. Ett par av dem är gästplatser. Båtplatserna hyrs i första hand ut till medlemmar i samfällighetsföreningen. Föreningens festplats ligger vid Tegelbadet. Här anordnar fritidsklubben midsommarfirande varje år. Nere vid vattnet ligger brygghuset som föreningen äger. Det kan hyras av föreningens medlemmar för övernattningar eller fester.

Ibland används huset som möteslokal för samfällighetsföreningens styrelse.

Runt och i området finns fina strövområden, i skog, på vägar och över ängar. Hitta karta över området här.

 

Just nu på Kalkudden

Puts väck med fasta telefoner

(20201209) Kalkudden blir av med det fasta telefonnätet. Alla telefonstolpar och ledningar tas bort under kommande veckor av Klassons Entreprenad.


Stolparna läggs vid parkeringen vid Tegelbadet, Badvägen. Där kommer också att finnas en byggbod och ett par containers för ledningar med mera.


Påminnelse om årsavgiften

(20201124) För verksamhetsåret 1 september 2020 - 31 mars 2021 ska årsavgiften vara betald senast 30 november. 

Medlemmar som har båt kommer under 2021 att faktureras en avgift för verksamhetsår som inleds 1 april.


Stämmoprotokoll och Styrelseprotokoll 

(20201123) Nu finns senaste protokollen till beskådan under "Styrelse & Dokument". Utöver det vill vi tacka Carl Dössling och alla andra som medverkat och assisterat under upptagningen ev Y-bommar samt iläggningen av nya bojsänken vid Fågelbadet Brygga.   

Välkommen att medverka vid upptagning av Y-bommar! 

(20201019) Som meddelades efter årssmötet så är ena bryggan vid Fågelbadet utsatt för fara. Vi kommer behöva byta ut bojsänken, infästningar och en del trävirke för att säkra denna inför nästa säsong. Därför behöver vi inom kort montera av alla y-bommar på den högra bryggan för att komma ner i pris av entreprenör som kommer utföra det farliga arbetet. Så vi ber om så många frivilliga krafter som möjligt Söndagen den 1/11 kl 10.00 för att montera av alla y-bommar. Ta med varma arbetskläder (spciellt handskar) och gärna spärrskaft med hylsa 17+18. Såklart stannar ni hemma om ni har förkylning eller andra symtom som kan utsätta övriga. 


Förbjudet att dumpa!

(20201011) Ingenting alls får dumpas i ravinen. Inte sten, schaktmassa eller tegelstenar utan tillstånd. Vänligen respektera att vi för tillfället inte har någon plats i området att kasta vare sig ris eller sten. Hänvisar till Läggesta återvinning.


Tidigare nyheter och information finns under fliken Info.

Kalendarium


Nästa Styrelsemöte sker:

Söndagen 7 februari

Söndagen 7 mars

Städdag 24-25 april