Bryggplatser

Priser, Regler och allmän brygginfo

 

Årsavgift 

Båtplats utan bommar                1000:-

Båtplats med bommar                2000:-

Stor båtplats med y-bommar      2500:-

För externa gäster är det kostnader enligt ovan + 1000:- 

Viktigt! Ange alltidbåtplatsnummer när du betalar.

 

För vinterförvaring av småbåtar o/e sommarförvaring av båtsläp finns platser nära brygghuset vid Tegelbadet.

Var god kontakta bryggansvarig om du önskar hyra plats. Avgift 300kronor/år. Viktigt är att båten är märkt med ägarens namn och telefonnummer till kontaktperson. 


Läs våra Bryggregler


Kölista och lediga platser:

Just nu har vi några få brygggäster som inte betalat sin hyresavgift. Efter Årskiftet kommer vi inventera platser och återkomma under Marsmånad med vilka platser som finns tillgängliga för kölista. Meddela Bryggansavarig om ni är intresserade av bryggoplats eller uppsgäning av befintlig.


Båtar ska vara märkta och samtliga ska följa våra bryggregeler


VIKTIGT 2021 - SAMTLIGA SOM FÄSTER BÅTAR MOT Y-BOM MÅSTE HA FJÄDRING I TAMP.


Anslag

Vi anslår namn och telefonnummer vid bryggorna för att båtägaren lätt ska kunna kontaktas om något händer.

Kontakta bryggansvarig om ni inte vill ha med ert telefonnummer.


Bryggansvarig

Jonas Fläckerud Bryggor@kalkudden.org

Telefon (vid akuta frågor): 070-5607108BRYGGINFO:

Kotanrenovering

(221025) Nu har vi upphandlat snickare till att renovera hela Kotans ytskit. Renovering påbörjas 14/11. 12/11 kommer vi även att dyka för att kontrollera kättingarna under bryggan. Allt detta är en del i bryggrenovnerigsprojektet. Y-bommar kommer demonteras och månteras av Snickarfirman. Så ingen hantering behövs av bryggäster. Efter Fågelbadets brygga går vi nu över till Kotan samt kommer justera Tegelbadets Norra brygga under våren. Kontaktperson från KSF är bryggansvarig. 


DÄRFÖR BER VI SAMTLIGA BRYGGÄSTER VID KOTAN ATT TA UPP/FLYTTA BÅTEN INNAN SENAST V.44. 

Behöver ni en tillfällig plats så kontakta Bryggansvarig så löser vi detta!  


Trailerplats för vinterparkering vid Fågelbadet. 

(221020) Fr o m hösten 2022 har KSF beslutat att erbjuda brygggäster 5st parkeringar av båt på trailer från 1 Oktober - 1 April. Avgift för vinterförvaring är 500kr/säsong. Regler är att inga tält eller arbeten får utföras på plats. Efter säsongen skall inga märken på platsen finnas. Om så finnes debiteras hyresgästen 1000kr för överträdelse av regler.


Märk trailer med namn till kontaktperson. 

Kontakta Bryggansvarig vid intresse. Uppställningsplatsen hyrs en säsong i taget.