Bryggplatser

Priser och lediga platser

 

Årsavgift 

Båtplats utan bommar                  500:-

Båtplats med bommar                1500:-

 

För vinterförvaring av småbåtar o/e sommarförvaring av båtsläp finns några platser nära brygghuset vid Tegelbadet.

V g kontakta bryggansvarig om du önskar hyra plats. Avgift 300:- / år      

Viktigt! Ange alltid båtplatsnummer när du betalar.


Kölista och lediga platser:

Sommaren 2020 finns ett fåtal lediga platser kvar vid Kotanbryggan resp Fågelbryggan.

Mejla bryggansvarig om du önskar ställa dig i kö för en plats eller vill byta plats.

Uppge namn, adress och fastighetsbeteckning.


Båtar ska vara märkta och samtliga ska

följa våra bryggregeler 

Om du äger en båt som ligger uppdragen på stockarna vid

Brygghuset måste du märka den med namn och

mobilnummer.

Läs även våra BryggreglerAnslag

Vi anslår namn och telefonnummer vid bryggorna för att

båtägaren lätt ska kunna kontaktas om något händer.

Kontakta bryggansvarig om ni inte vill ha med

ert telefonnummer. 


Bryggansvarig

Marina Revell marinarevell@gmail.com