Bryggplatser

Priser, Hyresgäster och allmän brygginfo

 

Årsavgift 

Båtplats utan bommar                1000:-

Båtplats med bommar                2000:-

Stor båtplats med y-bommar      2500:-

För externa gäster är det kostnader enligt ovan + 1000:- 

 

För vinterförvaring av småbåtar o/e sommarförvaring av båtsläp finns några platser nära brygghuset vid Tegelbadet.

V g kontakta bryggansvarig om du önskar hyra plats. Avgift 300:- / år 

    

Viktigt! Ange alltid båtplatsnummer när du betalar.


Kölista och lediga platser:

Just nu är det fullt på Fågelbryggan och Tegelbadets brygga. Några få platser finns fortfarande vid Kotan.

Mejla bryggansvarig om du önskar ställa dig i kö, byta eller säga upp din plats.

Uppge namn, adress, mail och fastighetsbeteckning.


Här ser ni uppdaterad lista över alla hyresgäster för

kommande säsong: 


Fågelbadet 1 (fullt)

Fågelbadet 2 (fullt)

Tegelbadet (fullt)

Kotan (finns lediga platser)


Båtar ska vara märkta och samtliga ska

följa våra bryggregeler 


VIKTIGT 2021 - SAMTLIGA SOM FÄSTER BÅTAR MOT
Y-BOM MÅSTE HA FJÄDRING I TAMP. 


Om du äger en båt som ligger uppdragen på stockarna vid

Brygghuset måste du märka den med namn och

mobilnummer.


Läs även våra Bryggregler


Anslag

Vi anslår namn och telefonnummer vid bryggorna för att

båtägaren lätt ska kunna kontaktas om något händer.

Kontakta bryggansvarig om ni inte vill ha med

ert telefonnummer. 


Bryggansvarig

Jonas Fläckerud (flackerud@gmail.com)

Telefon (vid akuta frågor): 070-5607108