Info

Säsongsbetonad informationstavla

Håll koll på hunden

När du är ute med din hund ska du hålla den under uppsikt. Det är inte ok att låta hundarna springa lösa hursomhelst. De kan skrämma både djur och människor. Från 1 mars till 20 augusti är det extra noga att hunden är strikt kontrollerad. Då har de vilda djuren ungar och ska inte störas. Under badsäsongen, 15 maj till 15 september får hundarna inte vistas på badplatserna.


Mark & vägar

Kalkuddens samfällighet, KSF, har ansvar för småvägarna som går genom området. Styrelsen ska till exempel se till att vägarna plogas, sandas, grusas och saltas när det behövs.

Vår entrepenör som sköter detta är sedan många år Roger Sjöö som också bor i området.

Den större asfalterade vägen, Frönäsvägen, som går genom både Edsala och Kalkudden sköts av Edsala-Kalkuddens vägsamfällighetsförening

KSF har också ansvar för att det röjs och gallras på våra marker. Ansvarig i styrelsen är Johan Sjöö.


Kör försiktigt!

Det är många som går och cyklar längs våra vägar. Kör sakta, helst 30 km i timmen för att undvika olyckor i området.

Elda utomhus

Att elda annat avfall än trädgårdsavfall är förbjudet i Strängnäs kommun. Med trädgårdsavfall avses bland annat löv och ris. Tänk på att vara försiktigt när du eldar utomhus. Det är viktigt att du har full kontroll över elden och att du har möjlighet att släcka vid behov. Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är tillåtet endast vecka 16 till 18 på våren och vecka 40 till 42 på hösten. Övrig tid under året är det förbjudet att elda inom områden med detaljplan.

Bryggor & bad

I området finns två badplatser som sköts av samfälligheten, Fågelbadet och Tegelbadet. Vid badplatsernas bryggor samt vid ytterligare en brygga vid Kotan finns allt som allt 120 båtplatser att hyra.

Hör av dig till Marina Revell som administrerar platserna med mejladress marinarevell@gmail.com 

Länk till bryggregler  och bryggplatser


Tidigare nyheter

Ursäkta röran - inventering pågår

(200323) Just nu ser vi över navigeringen på vår hemsida inför kommande sommarsäsong. Så som ni säker redan märkt så har saker flyttats om något. Hoppas det faller er i tycke och ni hittar den information ni söker! Maila oss gärna med konstruktiva förslag för att hemsidan skall bli mer aktuell och informativ. Märk mailet med KSF Hemsida i ämnesraden.  


Inbrott och stölder på Kalkudden = Grannsamverkan Workshop på röjdagen den 25/4 (uppskjutet p.g.a Covid-19)

(200312, red.200401) Tyvärr så har det förekommit en del inbrott i bodar och skjul och stölder av
båtar, båtmotorer, motorsågar och gräsklippare. Läs mer om vad Grannsamverkan gör och hur du ansluter dig till Safeland-appen under kategori Grannsamverkan eller denna länk


Styrelseprotokoll

(200309)Vi ber om ursäkt för dröjsmålet. Men nu finns senaste mötets (16/2) protokoll 5 här på hemsidan. Här är länk 


Vilda djur i området

Det har hittats både rådjur och hare döda i vårt område senaste dagarna. Tecken och spår av att de kan vara ett lodjur som strukit förvållat skadan. Inget lo har synts till och jägarna kan inte säkerställa att det är lo. Därför vill vi uppmana medlemmar att ha extra uppsikt på sina husdjur på Kalkudden. Vi kommer inte få tillstånd att jaga lo så tyvärr är det inget vi från styrelsen kan göra i ärendet mer än att hoppas att brottslingen i ärendet gått vidare från vårt område (29 jan 2020).


Påminnelse - årsavgift

Till dig som inte har betalt. Årsavgiften till Kalkuddens Samfällighetsförening, KSF, gick ut 20 november 2019.


Årsmötesprotokoll

Nu finns protokoll från Årsmötet under "Styrelse & Grupper" här på hemsidan. Om du har svårt att hitta några dokument här på hemsidan, så skriv til oss så skickar vi mer än gärna dokumenten till dig.


Strandskyddet

En av motionerna till årsmötet i oktober 2019 handlade om att fälla träd vid Fågelbadet. Det blev en diskussion huruvida det är lagligt. Myndigheterna håller på och utreder utreder strandskyddet men tillsvidare gäller Miljöbalken (1998:808), Kap 7 Skydd av naturen, § 13 Strandskyddsområde. Läs mer här


Fråga om grävning av VATTENFALL från årsmötet 
Är det Vattenfall som gräver i området? Så löd en av frågorna på årsmötet i oktober. Sveabs representant Johan Andersson, som var med på mötet, kollade med Vattenfall efteråt som svarade att det finns ett projekt som berör Hjortvägen 8, Edsala 5:200 "Kontroll och dokumentering av säkringar".  

(20191027)