Styrelse & Dokument

SAMFÄLLIGHETENS 

KONTAKTUPPGIFTER

 

Kalkuddens samfällighet

Badvägen 4

647 93 Mariefred

 

Mejl kontakt@kalkudden.org

 

Plusgiro 602310-5

Ange alltid adress eller fastighetsbeteckning på inbetalning. Om båtplats ingår, ange då även brygga och platsnummer.

STYRELSE 2019-2020

Ordförande

Mats Sjögren


Sekreterare 

Helena Gårdsäter

 

Kassör

Sven Leander

 

Mark- och fastighetsansvarig

Johan Sjöö

 

Väg- och jaktansvarig

Krister Johansson

 

Bryggansvarig & Hemsida

Jonas Fläckerud


Grannsamverkan

Marina Revell

 

Styrelsesuppleanter

Marina Revell 

Magnus Sjögren

 

Revisorer

Elias Sidenbladh

 

Revisorsuppleanter

Stefan Eriksson

Catarina Jidetorp


Valberedning

Åsa Almberg

Kjell Kristiansen

Kontakta styrelsen

                  - fyll i formuläret 

 
 
 
 

Kommande styrelsemöten


Styrelsemöte 11/5 kl 17-19

Årsmöte: 4/6